15.05.2014 20:56


Podle soudního znalce bude nejvýhodnější OP Prostějov odstřelit

Autor: Koláříková Tereza | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Rozsáhlé prostory známé oděvní firmy OP Prostějov chystá majitel k demolici. Hlavní areál zkrachovalé firmy, která byla dříve největší textilkou v republice, nedávno koupil nový majitel. Ten také zažádal o demolici objektu, kterou městští úředníci povolili. Nejvhodnější možnosti odstranění všech budov komentoval soudní znalec na trhací práce, Luděk Bartoš. 

Luděk Bartoš. foto: Tereza Koláříková

Brno – Bývalý hlavní areál textilního závodu OP Prostějov srovná nový majitel se zemí. Podle názoru Luďka Bartoše, jednoho z největších odborníků na trhací práce v republice, by bylo nejvhodnějším řešením zdemolovat výstavbu odstřelem.

Jaký způsob odstranění celého komplexu je nejvhodnější? 

Z ekonomického, bezpečnostního a časově úsporného hlediska provedení demolice, rozpojení konstrukcí a zdiva včetně odstranění suti z budov areálu OP, je nejvýhodnější odstranění budov odstřelem.

Jaké výhody či nevýhody představuje využití odstřelu?

Vyřízení a povolení je časově náročné, protože se předem musí vyřešit všechny možné střety zájmů. Pro odstřel musí být vypracován projekt, který řeší způsob a provedení demolice. Rovněž se zabývá i ohrožením okolí před nežádoucími účinky, jako rozlet úlomků zdiva, působení přetlakové vlny, seizmické vlivy a prašnost.

Jaké mohou nastat potíže při odstřelu celého areálu oproti tomu, kdyby se odstřelovaly jednotlivé budovy odděleně?

Odstřel po jednotlivých budovách by představoval častější ohrožení okolí. Na druhou stranu odstřel celého areálu je technicky velmi náročný. Musí být zajištěna spolehlivá detonace všech náloží a tím i vyloučení jejich případného selhání. Případné nevybuchlé nálože je třeba bezpečně odstranit, aby se nedostaly do cizích rukou nebo aby nedošlo k jejich výbuchu. Toto je hlavní nebezpečí, které si každý střelmistr uvědomuje, a musí proto zajistit spolehlivé provedení odstřelu.

Je možné plánovaný odstřel považovat za největší v České republice?

Podle obestavěného prostoru objektů celého areálu OP se jedná skutečně o jeden z největších odstřelů u nás, ne-li o největší demolici co do rozsahu vůbec. Pokud jde o množství použitých výbušnin tak ne, i když se celkové množství předpokládá na asi 400 kilogramů trhavin a 3000 rozbušek. Budou rozpojovány jenom zůstávající rámové a stropní betonové konstrukce, bez výplňového zdiva.

Jak by takový odstřel vypadal?

Pyrotechnici by všechny objekty odstřelili s postupným odčasováním náloží, rozloženém do dvou až tří vteřin. Předpokládá se, že se areál odstraní asi v první polovině června.

Co je u každého odstřelu nejdůležitější?

Nejdůležitější je zajištění ochrany okolí, zejména vyklizení bezpečnostního prostoru od zvědavých a často i neukázněných lidí, kteří riskují životy na vaši odpovědnost. U střelmistra je nutná především rozvaha, klid, odpovědnost. Musí mít také spolehlivé spolupracovníky.

Klíčová slova: OP Prostějov, odstřel, demolice, areál

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.