21.12.2020 11:14


Pondělní setkání dvou planet s sebou přinese zrození čehosi nového, říká astroložka

Autor: Regina Rieznerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Podvečer 21. prosince bude minimálně z astrologického hlediska ojedinělý. Zimní slunovrat totiž letos nastane společně s královskou konjunkcí, která s sebou přinese příslib změny a lepší budoucnosti.  

 

K přiblížení Jupitera a Saturnu dochází každých dvacet let, proč je tentokrát ale tak výjimečné? Jaký jev se na obloze objeví a co to pro nás do budoucna znamená? „Královská konjunkce je semínko nové naděje, které se teprve projeví. Je to určitý ukazatel změn ve společnosti a předělu,“ nejen to říká v rozhovoru pro Stisk astroložka Jitka Valentová.

Co královská konjunkce v astrologii znamená? 

Královská konjunkce v astrologii znamená setkání dvou planet – Saturnu a Jupitera – v jednom znamení a na stejných stupních. Saturn představuje starý řád a pomyslného starého vládce. Jupiter zase mladého prince, a s tím spojené nové naděje a očekávání.

Jak moc je tento jev vzácný?                                                                                                                

V pondělí 21. prosince v 19.20 hodin dojde k setkání Jupitera se Saturnem ve znamení Vodnáře. K jejich setkání dochází každých dvacet let a vždy se setkávají v jednom živlu po dobu zhruba 200 let. Protože máme základní živly – oheň, vodu, zemi a vzduch – celý cyklus oběhu trvá kolem 800 let. Tato konjunkce nastává na úplném začátku vzdušného znamení Vodnáře, a tím otvírá zhruba pro dalších 200 let etapu setkávání se ve vzdušném elementu, který souvisí s myšlenkovými procesy.

Co s sebou tento jev přináší?

Přináší sebou většinou změny v uspořádání světa. Starý systém odchází a přichází nová etapa spojená s vizí lepší budoucnosti. Zrození čehosi nového. Je to určitý ukazatel změn ve společnosti a předělu. Jedinci, kteří přijdou na svět v tomto čase, budou moci ve svém produktivním věku naplnit a realizovat toto poselství.

Jaký vliv tedy na nás tyto změny může mít?

Každý aspekt má na nás určitý vliv. Vše je spolu provázané. Tato konjunkce nastává na začátku znamení Vodnáře, a dává tak větší sílu k přelomu a změně. Znamení Vodnáře souvisí s novým věkem svobody spojeným s převratnými technologiemi a pokrokem v myšlení. Tím, že vystoupíme z pomyslného věku Ryb, spojovaného s určitou nevědomostí, rozšíří se nám nové poznání o fungování vesmíru a životě v něm. Lidstvo by zároveň mělo přehodnotit svoje myšlení a fungování. Královská konjunkce je semínko nové naděje, které se teprve projeví. Změna mezilidských vztahů i politiky, a hlavně uspořádání světa více ve smyslu volnost, rovnost, bratrství.

Můžeme úkaz pozorovat ze Země?

Tento jev bude pozorovatelný i bez dalekohledu od 16.30 do 18.30 hodin nad jihozápadním obzorem, ideálně někde z vysokého kopce. Tedy dříve, než k němu dojde skutečně astrologicky v 19.20 hodin.

Jak bude tento jev na obloze vypadat?

Jako měsíčně-planetární shluk, protože obě planety se setkají i se svými měsíci, Jupiterovi jich náleží hned devět. Jupiter je jasnější než Saturn a ostatní hvězdy, proto pro pozorovatele ze Země může tento jev vypadat jako jasná zářící hvězda.

 

Jak blízko u sebe planety budou?

Z hlediska astronomie budou od sebe planety vzdálené šest úhlových minut, tedy do vzdálenosti mezi nimi by se vešla pětina úplňkového Měsíce. Fyzicky od sebe budou vzdáleny zhruba 733 milionů kilometrů. 

Byly už někdy tyto dvě planety ještě blíže u sebe?

Stejně těsná konjunkce mezi Jupiterem a Saturnem v ohnivém znamení Lva nastala před 397 lety, a to v červnu 1 623. K další ještě těsnější konjunkci také ve znamení Vodnáře došlo v březnu roku 1 226.

Je ojedinělé, že konjunkce přichází spolu se zimním slunovratem?

To je velice ojedinělé. Dává to zesílený význam celému dění ve smyslu nového zrození, návrat světla.

Kdy tento jev znovu nastane?

Podobná velká konjunkce nastane 15. března 2 080. Ještě těsnější přiblížení na 5 úhlových minut nastane 24. srpna 2 417.

 

 

Astroložka Jitka Valentová se věnuje astrologickému poradenství přes dvacet let. Především se zaměřuje na základní astrologický rozbor osobnosti dle postavení planet v jednotlivých domech a jejich vazeb, karmické úkoly a výzvy. Také klientům zodpovídá konkrétní otázky týkajících se jejich zdraví, kariéry nebo partnerských a jiných vztahů. Konzultace nabízí nejenom osobně, ale také přes Skype, Messenger nebo WhatsApp.

Klíčová slova: královská konjunkce, Saturn, Jupiter, zimní slunovrat, astrologie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.