31.03.2012 15:52


Přehrada Bystřička letos oslaví sté výročí

Autor: Lucie Bradová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Přehradní nádrž Bystřička je vyhledávaným rekreačním místem na Valašsku a zároveň také jednou z nejstarších vodních nádrží v České republice. Stovky lidí v její blízkosti každým rokem tráví letní dovolenou. Hlavní úlohou přehrady je však chránit okolní vesnice před povodněmi.

Bystřička K příležitosti stého výročí vybudování Bystřičky uspořádali organizátoři z Povodí Moravy minulou sobotu komentovanou prohlídku útrob přehradní hráze. V dopoledních hodinách se návštěvníkům otevřely jinak nedostupné vypouštěcí věže, dům hrázného nebo nitro hráze, kde byly k vidění mimo jiné turbíny, které vyrábějí energii při upouštění vody z nádrže.

Exkurze začala krátkým představením celé přehrady, její historie a shrnutím významu vodního díla pro okolí. Téměř padesátka návštěvníků si nejprve prohlédla vypouštěcí věž nádrže. Na tomto místě mohl také každý nahlédnout až do hloubky sedmadvaceti metrů, kde se nacházejí uzávěry přehradních výpustí. Poté se celá skupina přesunula na nově zrekonstruovanou hráz, kde výklad pokračoval shrnutím hlavních parametrů celého objektu. Dalším bodem programu byl sestup k úpatí přehrady. Tam se nachází spodní výpusť hráze s výkonem téměř dvanáct metrů krychlových za sekundu. Na závěr celé prohlídky se návštěvníci dostali do útrob přehrady, kde se nacházejí dvě turbíny s generátory a o něco níže pak šachta, která vede deset metrů pod dnem.

Bystřička je nejstarší přehradou v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí. Původně byla vybudovaná jako zásobárna vody pro zamýšlený dunajsko - oderský průplav, který ale nakonec vůbec nevznikl. Dalším důvodem byly také ničivé povodně na přelomu 19. a 20. století. Výstavba přehrady znamenala ve své době vrchol vodního stavitelství. Stavba celé nádrže i s hrází trvala pouhých pět let. V letech 2004 a 2005 zůstávala ale přehrada bez vody kvůli zlepšení protipovodňových opatření a zajištění větší bezpečnosti v případě extrémních povodní. V roce 2003 vyhlásili památkáři vodní dílo Bystřička pro jeho architektonickou jedinečnost národní kulturní památkou.

Klíčová slova: přehrada, Bystřička, výročí, rekonstrukce, turbína

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.