13.05.2015 10:27


Při vymítání je vidět, že nejednáte s člověkem, říká exorcista

Autor: Humplíková Markéta | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Polský kněz Bogdan Stepien působí jako biskupstvím pověřený exorcista. Často se setkává s případy vymítání zlých duchů. Ne každé filmové vyobrazení exorcismu je podle něj realistické. „Při rituálu často dochází k projevům fyzické síly, změně hlasu, pohybů nebo mimiky“, popisuje kněz.

Katolický kněz Bogdan Stepien vypráví o svém povolání exorcisty. (Foto: Markéta Humplíková)

Ostrava – Rituály vymítání ďábla nejsou pouze výmyslem filmových tvůrců. Jedná se o skutečnou proceduru praktikovanou pod záštitou katolické církve. Kněz Bogdan Stepien je exorcistou pro oblast ostravsko-opavské diecéze. 

Co přesně exorcismus znamená?

Bůh stvořil svět jako viditelný a neviditelný. Svět viditelný můžeme poznat smysly. S neviditelným máme také určité zkušenosti, které ne vždy dokážeme popsat. Někteří duchové – část neviditelného světa – se vzepřeli Bohu, který je vyhnal ze své blízkosti. Duchové tím přišli o úzký vztah s Bohem. Protože jejich rysem je závist, snaží se lidi z Boží blízkosti odvést a různým způsobem jim škodit. Exorcista se snaží osvobodit osoby od zlého vlivu. S příklady exorcismu – to je osvobozování od zla – se setkáváme v evangeliu. Sám Ježíš vymítal zlé duchy a pověřil touto službou své učedníky. Současný exorcista nedělá nic jiného, než že pokračuje v Ježíšově díle.

Jak to vypadá, když se snaží Satan člověka ovlivnit?

Stádia vlivu zlého ducha rozdělujeme do tří kategorií. První je pokušení. Pokušitel – zlý duch – prezentuje zlo jako dobré. Uvádí nepravdy, snaží se pozměnit skutečnost, a tím na nás útočí. Druhým stupněm je obtěžování. Zlo se neustále vnucuje, je velmi neodbytné. Právě lidem, kteří prožívají obtěžování, se snažím pomoct. Posledním stádiem jsou těžké případy posedlosti. Ďábel ovládá chování osoby, je přítomen v myšlenkách a bere svobodu. U takového člověka se může objevit nadměrná síla, kterou by nikdo nemohl běžně vyvinout. Dotyčný zná události, které nemohl zažít, nebo mluví cizím jazykem, aniž by se ho dříve učil.

Mohl byste popsat průběh vymítání?

Skrze modlitbu prosíme Boha, aby osvobodil daného jedince od zlého vlivu. Zároveň nařizujeme Satanovi, aby posedlého opustil a dál jej netrápil. Délka této procedury je různá. Vymítač vychází z Bible. „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam já přebývám mezi nimi," říká Ježíš. Proto se exorcista modlí spolu s dalšími věřícími, kteří pomáhají jemu i osvobozovanému.

Kdo se může stát pomocníkem exorcisty?

Člověk by měl mít zkušenosti se společnou modlitbou, které tvoří dobrý základ. Může pomoci i společenství, do něhož osoba patří. V prvotní církvi všichni křesťané nejenom znali tuto službu, ale také ji praktikovali. V současnosti je v České republice pověřeno službou exorcismu několik kněží. V katolické církvi může vymítání provádět pouze biskupem pověřený kněz.

Jak odhalujete, komu je třeba pomoci vymítáním, a kdo trpí nějakou psychickou nemocí?

Základem je rozhovor s žadatelem a spolupráce s psychology. Někdy je možné vliv zlého ducha odhalit hned. Jindy ale mohu pochybovat, zda jde o vliv zlého ducha nebo psychickou zátěž. Proto doporučím psychologické vyšetření. Je možné, že se objeví obě varianty – démonický vliv i duševní nemoc.

Jakým způsobem se mohou lidé vyhnout těmto problémům?

Někdy jedinci sami vstupují do vztahu se zlými duchy. Dnes je hodně rozšířené léčitelství, astrologie, horoskopy, spiritismus, magie nebo reiki. Člověk se pouští do neprobádané sféry, ve které působí temnota. Může za tím stát nevědomost, ale setkal jsem se i s případem, kdy rodiče obětovali vědomě svého potomka Satanovi. Dítě za to jistě nemohlo, proto jsou právě tyto případy nejtěžší. Řešením je takové okultní praktiky nevyhledávat a přimknout se k Bohu.

Co potřebujete k tomu, abyste mohl posedlému pomoci?

Nejdůležitější je svobodná vůle a souhlas postiženého. Nelze nikoho nutit. Nezbytným a prvním krokem je vůle jedince plně se odvrátit od zla a odmítnout jeho působení. Přimknutí se k Ježíši Kristu je jeho jedinou šancí. Za takto nesvobodného člověka se může modlit třeba sto lidí, ale pokud sám nechce, nic se nezmění.

Je křest nutnou podmínkou exorcismu?

Existuje malý exorcismus, který provádíme ještě před pokřtěním. Modlíme se nad danou osobou, aby byla osvobozena od zlého vlivu. Zažil jsem i případy, kdy byl zásah jiné síly očividný, dotyčný ale nechtěl křest přijmout. Jak jsem mu mohl pomoci, když odmítl jedinou věc, která proti zlu zabírá?

Jaká je vaše nejzajímavější zkušenost?

Přišel za mnou člověk, který měl problém s drogami. Sdělil mi, že chodí na léčení, ale vnímal, že ještě potřebuje pomoc jiného druhu. Společně jsme se vydali do kaple, kde jsem se začal modlit. Netušil jsem, že se jedná o takový vliv zla. V tu chvíli se na mě podíval pohledem, který jasně dával najevo, oč jde. Nepozoroval jsem žádné další vnější reakce, i když mi později sám řekl, že mi nadával. Já jsem vnímal pouze jeho děsivý pohled. Pokud by někdo viděl tento pohled a nevěřil v existenci Satana, jsem si jistý, že by změnil názor.

Bogdan Stepien popisuje proces vymítání. (Foto: Markéta Humplíková)Téma exorcismu je častým námětem moderních hororových filmů, mohu zmínit například Vymítače ďábla z roku 1973. Najdeme v těchto snímcích něco pravdivého?

Co mi na tomto konkrétním filmu vadilo, byl nápis HELP na břiše hlavní hrdinky. Ďábel se může projevovat různými způsoby, například právě nepřirozenou polohou těla. V tomto případě je to ona, která potřebuje pomoc. Není uzavřená uvnitř svého těla – tam je zlý duch, který by o pomoc jistě nežádal. Kdo nápis vytvořil? Tvůrci tuto část nezvládli.

Jsou podobné filmy autentické?

Zčásti. Autoři vezmou skutečnou událost a otočí ji tak, aby byla zajímavější. Myslím si, že by se měli držet faktů, které jsou samy o sobě dost zvláštní a nepotřebují úpravy.

Je možné bránit se proti zlým duchům?

Člověk má vždy svobodu volby a záleží jen na něm, kam se obrátí. Je to podobné jako se satelitní navigací. Můžeme poslechnout Boha a jít po správné cestě, nebo se si myslet, že víme všechno lépe, a rozhodnout se kráčet jinudy. Pokud zvolíme vlastní cestu, riskujeme, že se ztratíme. Mohu uvést příklad, kdy se vymítání nedařilo, a tak jej provádějící kněz zastavil a zeptal se na pocity vymítaného. Ten odpověděl, že cítí, jako by mu něco říkalo: „Podívej, co ti, kteří se modlí, zmůžou?" Kněz se krátce pomodlil: „Pane Ježíši, my nic nezmůžeme, ale ty zmůžeš všechno." A to byl okamžik vysvobození.

Můžeme někomu tímto způsobem ublížit nevědomky?

Ano, například při podávání homeopatik svým dětem. Následkem působení těchto prostředků se stalo, že malý chlapec požádal svoji maminku o sklenku krve. Nebo holčička, která byla velmi mírná, se stala nevysvětlitelně agresivní.

Je možné, aby se vliv ďábla projevil i na blízkých postiženého?

Záleží, zda bude daný člověk praktiky aplikovat na ostatní, a jak se k tomu oni sami postaví. Pokud nechci, nemůže mi ublížit. Ďábel si nemůže dělat, co chce. Přirovnal bych jej k psu uvázanému na řetězu.

 


Bogdan Stepien

Bogdan Stepien pochází Polska, teologii vystudoval v Krakově. Od roku 1987 působil v pastoraci, vyučoval především děti. V roce 1996 začal žít v České republice. Bogdan Stepien patří k řádu svatého Pavla Prvního Poustevníka, jehož členové se nazývají paulíni. Jejich klášter se nachází ve farnosti v Ostravě-Přívoze a je jedinou paulínskou komunitou na území České republiky. V roce 2009 byla knězi Stepienovi svěřena funkce exorcisty v Ostravsko-opavské diecézi.

Klíčová slova: exorcismus, vymítání, Vymítač ďábla, zlo, zlý duch, Ďábel, Satan

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.