14.11.2018 23:23


Profesoři z Utrechtu a Drážďan si odvezou pamětní medaile

Autor: Ondřej Mazoch | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Při příležitosti dvacetiletého výročí fakulty sociálních studií dnes převzali vyznamenání dva zahraniční profesoři. Akademici ji získali za svou dlouhodobou spolupráci s fakultou a za podíl na jejím rozvoji v mezinárodním kontextu.   

Zleva profesoři Beckes a Bakker

Brno - Dnes večer přijali dva laureáti z rukou děkana fakultní ocenění. Oba jsou přitom renomovanými odborníky ve svých oborech. Profesor Uwe Backes se dlouhodobě věnuje problematice politického extrémismu a komparacím totalitních režimů. V oblasti studia extrémismu spolupracuje například s profesorem Marešem, který na fakultě působí jako garant oboru Bezpečnostní a strategická studia.

Ve své krátké řeči poukázal na dlouholetou spolupráci mezi fakultou sociálních studií a jeho domovskou univerzitou v Drážďanech. „Pro mě osobně je to velká čest, stejně jako pro náš celý ústav. Doufám, že budu moci přispět k zintenzivnění spolupráce mezi Německem a Českou Republikou v oblasti témat, kterými se zabývám,“ uvedl Backes.

Druhým vyznamenaným je profesor z univerzity v Utrechtu, sociolog Wieger Bakker. Podobně jako Backes pronesl krátkou řeč odrážející jeho vztah k fakultě. „Jsem velmi poctěn, ale zároveň cítím pokoru, protože jsem byl oceněn za věci, které jen rád dělám. Pro mě to nebyla snaha, za kterou bych chtěl dostat medaili. Na druhou stranu jsem samozřejmě rád, že vedení fakulty takovýmto způsobem ocenilo naši práci,“ohodnotil Bakker.

Vedení fakulty ale vybralo více oceněných. Většina z nich si vyznamenání převzala na zasedání vědecké rady letos v dubnu. „Profesoři Bakker a Backes tehdy nemohli přijet. Tu medaili jsme jim udělili dnes právě z toho důvodu. Oba jsme vybrali kvůli spolupráci s fakultou a díky jejímu rozvoji, do kterého se významným způsobem zapojili,“ uvedl děkan fakulty Břetislav Dančák. 

 

Na slavnosti návštěvníky přivítala proděkanka pro zahraniční vztahy Adéla Souralová. Nejvíce času za řečnickým pultem ale strávil děkan fakulty, Břetislav Dančák. Ten hovořil o historii a vývoji fakulty a důležitosti jejího ukotvení v kontextu mezinárodní spolupráce. Na závěr své řeči poděkoval laureátům za jejich práci.

V druhé části večera přijali oba ocenění z rukou děkana pamětní medaile. Profesor Uwe Backes ve své krátké řeči poukázal na dlouholetou spolupráci mezi fakultou sociálních studií a jeho domovskou univerzitou v Drážďanech. „Pro mě osobně je to velká čest, stejně jako pro náš celý ústav. Doufám, že budu moci přispět k zintenzivnění spolupráce mezi Německem a Českou Republikou v oblasti dvou témat, kterými se zabývám. Totiž studiem extrémismu a diktátorských režimů.“, uvedl Backes.  Druhým vyznamenaným je profesor z univerzity v Utrechtu, sociolog Wieger Bakker. Podobně jako Backes pronesl krátkou řeč odrážející jeho vztah k fakultě. „Jsem velmi poctěn ale zároveň cítím pokoru, protože jsem byl oceněn za věci, které jen rád dělám. Pro mě to nebyla snaha, za kterou bych chtěl dostat medaili. Na druhou stranu jsem samozřejmě rád, že vedení fakulty takovýmto způsobem ocenilo naši práci.“, ohodnotil Bakker.

Vedení fakulty ale vybralo více oceněných. Většina z nich byla přítomna na zasedání vědecké rady v dubnu letošního roku, kde vyznamenání také přijali. „Profesoři Bakker a Backes tehdy nemohli přijet. Ta medaile jim byla udělena dnes právě z toho důvodu. Oba byli vybráni kvůli spolupráci s fakultou a díky jejímu rozvoji, do kterého se významným způsobem zapojili.“, uvedl děkan fakulty Břetislav Dančák.  

Klíčová slova: Fakulta sociálních studií, Ocenění, Studium, Univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.