01.12.2014 14:26


Propagovat levicové myšlení je mravenčí práce, říká Jan Chmelíček, zakladatel Generace Z

Autor: Dominika Zabrucká | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Levicová orientace je u mladých v České republice spíše výjimkou. Kvůli špatné úrovni české politiky a většinové náladě ve společnosti si lidé pod levicovým smýšlením představí zastánce politiky KSČM, ČSSD nebo obdivovatele komunistických režimů. Mladí lidé v západních zemích jsou přitom levici nakloněni mnohem více. V Česku proto vznikla platforma Generace Z, která má za cíl veřejnost informovat o přínosech a pozitivech levicové politiky. 

Projekt Generace Z je nápadem Jana Chmelíčka, který v současnosti studuje doktorské studium Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Skrze skupinu chce upozorňovat na problémy, se kterými se společnost potýká a šířit osvětu o levici a její pravé podstatě.   

Jak vznikla myšlenka Generace Z?

S myšlenkou založit platformu pro setkávání levicových studentů a organizaci diskuzí či přednášek jsem přišelJan Chmelíček chce skrze Generaci Z informovat o levici a poukazovat na problémy společnosti. Foto: archiv Jana Chmelíčka já po návratu ze studijního pobytu v Německu na jaře 2013. Byl jsem značně překvapen, že organizace, která pořádala přednášky o Marxovi, demonstrace proti školnému, večery věnované LGBT komunitě a podobně, byla německá obdoba studentských senátorů. V porovnání s těmi českými to byl jiný svět. V té době bylo již nějakou dobu utichlé protivládní hnutí a iniciativa Za svobodné vysoké školy a já jsem cítil potřebu se po návratu do Brna nějakým způsobem znovu politicky angažovat. Svým kamarádům, se kterými jsem sdílel politické názory, jsem popsal svou představu a pustili jsme se do realizace.

Má Generace Z nějaký cíl, kterého byste chtěl dosáhnout?

Čeho chceme dosáhnout, jsme sepsali v manifestu, jehož aktualizovanou podobu jsme nedávno zveřejnili. Cíle zde deklarované jsou však spíše regulativní ideály, které určují směr naší činnosti. Víme, že s pár desítkami lidí z Brna svět nezměníme. Našim reálným cílem je tento okruh lidí rozšiřovat a to se nám myslím daří. Ve zkratce řečeno, chtěli bychom dosáhnout toho, aby bylo čím dál více angažovaných studentů, kteří se budou zajímat o levicovém myšlení a nebudou se k němu bát přihlásit a podle něj jednat. 

Jakým způsobem o sobě dáváte vědět? Pořádáte přednášky nebo jiné akce?

Teď se soustřeďujeme na pravidelné přednáškové a diskuzní večery, na které zveme různé hosty. Tyto večery určené pro vzdělávání a setkávání podobně politicky smýšlejících lidí by měly být i nadále naší hlavní činností. V příštím roce se ale budeme snažit spektrum naší činnosti rozšířit ať už o psaní textů, či přímé aktivistické zapojení.  

Zaměřujete se pouze na mladé lidi?

Našim primárním cílem jsou studenti vysokých škol, nechceme ale samozřejmě nikoho vylučovat. Naopak se snažíme vytvořit most mezi lidmi starší generace, kteří pravidelně navštěvují přednášky Masarykovy demokratické akademie a současnými studenty. Úkol je to obtížný, jelikož tu máme značný rozdíl v perspektivách daný rozdílnou životní zkušeností a znalostmi. Zatím se nám podařilo uspět v tom, že se starší generace levicově smýšlejících lidí, kteří se stále vzhlížejí v Masarykovi či duchu šedesátého osmého, osmělila a pravidelně navštěvuje naše diskuzní večery. 

Proč si myslíte, že s vámi lidé sympatizují? Jsou například i takoví, kteří vám dávají najevo, že to, co děláte, nemá smysl?

Máme tu výhodu, že sympatie získáváme už proto, že vůbec něco děláme. Politická angažovanost a kritické levicové spolky nemají v České republice tradici. Myslím, že jsme si získali oblibu hlavně proto, že nabízíme něco, co tu velmi chybí a co spousta lidí vnímá jako nedostatek. S negativními reakcemi jsem se nesetkal, snad jen s do značné míry oprávněnou kritikou, že toho neděláme tolik, kolik by bylo třeba. 

Není složité prosadit u mladých lidí v Česku levicové smýšlení? Na rozdíl od Západu tady přece jenom převládá trend, díky kterému se většina studentů přiklání k pravici...

Záleží, jak se na to podíváme. Vzhledem k tomu, že se pohybuji ve své sociální bublině, tak se setkávám více méně jen s podporou a zájmem. Druhá věc je, jakým způsobem se nám daří z této bubliny vystupovat či ji rozšiřovat. Důslednou levici pochopitelně žádný kapitalista finančně nepodpoří, a tak je náš boj s pravicovou hegemonií nutně obtížný. V současné společnosti člověk není za opoziční názor sankcionován. To by mu jen přineslo pozornost. Mnohem efektivnější strategie je tento kritický hlas přehlušovat. Propagovat dnes levicové myšlení je tedy taková mravenčí práce informování a vysvětlování. Postupně ale vidíme, že mladých lidí na levici postupně přibývá. Situace se během několika posledních let změnila a myslím si, že jsme na dobré, i když ještě hodně dlouhé cestě, tento český paradox mladých konzervativců změnit.  

Poukazujete především na negativní vývoj ve světě – jak to souvisí s levicovou orientací?

Myslím si, že spíše ukazuje na problémy, které jsou v dnešní společnosti často opomíjeny. Nechceme tvrdit, že vývoj světa je čistě negativní, ale že má své negativní stránky. Levice pro mne znamená hlavně kritický pohled a hlas neprivilegovaných, snahu poukazovat na nespravedlnosti a problémy dneška, prosazování alternativ. To, že můžeme působit negativisticky, pramení také z toho, že levice je již dlouho dobu v defenzívě vůči diskurzu neoliberálního kapitalismu. Musíme tedy začít u kritiky této ideologie a následně představovat naše vize řešení. 

Jaký máte názor na kapitalismus a globalizaci? Chcete proti těmto „jevům“ bojovat? Nebo pouze poukazujete na negativní dopady?

Pod globalizací si stejně jako pod většinou politických pojmů lze přiřazovat velmi široké pole významu. Určitě ale o globalizaci můžeme říci, že je to proces celoplanetárního propojování. To samozřejmě vítáme, jde však o to, jestli se propojuje nadnárodní kapitál a získává tak demokraticky nekontrolovatelnou moc, nebo se propojují lidé v nadnárodní a transkulturní spolupráci a solidaritě. Zcela otevřeně se hlásíme k tomu, že jsme proti globálnímu kapitalismu a považujeme jej za nespravedlivý systém, který ze své podstaty produkuje utrpení a dělí společnost na vítěze a poražené. Kritickým teoretickým přístupem se snažíme denaturalizovat kapitalismus – ukázat jeho historickou nahodilost, politické pozadí a nedostatky a otevřít tak možnost jeho překonání. 

A spíše pro zajímavost  náš současný prezident je také levicově zaměřený... Jak se díváte na jeho vystupování a politiku?

Když někdo tvrdí, že je levicový, neznamená, že levicový skutečně je. Zemanův názor na mnoho témat je v rozporu s tím, co já považuji za samozřejmost pro levicově smýšlejícího člověka (enviromentalistika, zbrojení atd.). Já se na něj jako na levičáka de facto nedívám. Současně mne trápí zaprvé to, že je s levicovými názory spojován a vytváří tak její negativní obraz ve společnosti. Za druhé si myslím, že je na jeho osobu zbytečně vyčerpávána občanská energie. Zemanovo vystupování a názory vnímám víceméně jako rozmary ješitného alkoholika, kterým je nejlepší věnovat co nejmenší pozornost. Zeman je podle mne marginální, spíše estetický společenský problém. Navrhuji jej proto ignorovat a soustředit se na podstatné problémy, kterých tu máme víc než dost. Tedy jít například protestovat proti nezvyšování životního minima, a ne za Zemanovu rezignaci.

Klíčová slova: Generace Z, levice, globalizace, kapitalismus

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.