07.04.2011 18:26


Romským vysokoškolákům mohou pomoci stipendia

Autor: Veronika Pořízková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Na podání žádosti o stipendium na pokrytí studijních výdajů mají romští studenti ještě tři týdny. Díky Romskému vzdělávacímu fondu mohou vysokoškolští studenti na bakalářské, magisterské i doktorandské úrovni studia získat až osm set eur na akademický rok. Zažádat je možné už v posledním ročníku střední školy.

Brno – Peníze ze stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty se letos rozdávají po dvanácté. Stipendia mladí Romové využijí na zaplacení učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na náklady spojené s bydlením. Přihláška musí obsahovat motivační dopis, výpis hodnocení za předchozí studium, práci shrnující nejzávažnější romské otázky a několik dalších dokumentů. Uchazeč o stipendium se musí veřejně hlásit k romskému původu.Stipendia mohou využít studenti bakalářských, magisterských i doktorských programů. Foto: ROMEA

„Zájem ze strany Romů určitě je. V loňském roce o stipendium žádalo šedesát tři uchazečů z osmi krajů a patnácti vysokých škol. Stipendium dostala více než polovina přihlášených,“ uvedla koordinátorka projektu Iva Hlaváčková

Organizace ROMEA, která je kontaktním sdružením Romského vzdělávacího fondu, se setkává i s negativními reakcemi veřejnosti. „Kritiku jsme zaznamenali, zejména v diskuzi pod článkem, který informoval o vyhlášení programu,“ potvrdila Hlaváčková. 

V diskuzi se objevily příspěvky o diskriminaci studentů, kteří Romové nejsou. Pro ty ovšem existuje velké množství jiných stipendijních programů, jak uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. „Univerzita nabízí pět druhů stálých stipendijních programů. Nad to se v loňském roce na fakultách vyhlásilo dalších šedesát tři programů, z nichž jsou některé určeny i na podporu studentů ze sociálně slabších vrstev bez ohledu na příslušnost k etniku. Jakákoliv další podpora ze strany organizací mimo univerzitu je jistě pozitivní,“ upřesnila Fojtová.

Cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanost romské menšiny, která je problematická už na úrovni základního vzdělávání. Myšlenku stipendií vítá i učitelka převážně romské třídy brněnské základní školy Jarmila Zobáčová, která se svou třídou vystupuje v dokumentárním pořadu České televize Ptáčata. „Určitě budu žáky touto cestou směřovat,“ uvedla Zobáčová.

Mezi vysokoškoláky se názory různí. „Je dobře, že romské organizace investují peníze do Romští studenti mohou dostat až osm set eur za akademický rok. Foto: Veronika Pořízkovávzdělání. Zároveň jsem ale ráda, že peníze nejdou z univerzitních prostředků,“ řekla studentka psychologie Michaela Vojtišková. Jiný názor má studentka architektury Lucie Provazníková, které se nabídka zobrazila přímo v interním webu fakulty. „Romové nechtějí být diskriminovaní, ale sami se svým chováním ze společnosti vyčleňují. Organizace ROMEA jejich smýšlení,  že mají nárok na něco víc, pouze posiluje,“ uvedla Provazníková. Podpora studentů by podle ní neměla být založena na rase, ale na studijních výsledcích a motivaci.

Pamětní stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty se koná již dvanáctým rokem. První dva roky programu byly finančně zajišťovány ze zlata ukradeného nacisty za druhé světové války, které pak bylo získaného zpět. Financování programu v následujících třech letech zabezpečila Nadace otevřené společnosti. Od šestého ročníku až dosud program zajišťuje Romský vzdělávací fond. Pro zájemce se 15. dubna koná v Muzeu romské kultury v Brně informační schůzka. Uzávěrka žádostí o stipendium je 30. dubna.

Více informací o projektu a přihláškách se můžete dozvědět zde.

Klíčová slova: ROMEA, Romský vzdělávací fond, stipendia, Romové

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.