11.12.2019 22:15


Šlapanice do roku 2023 vyčistia kontaminovanú pôdu v areáli bývalého chemického závodu. Na mieste vznikne priestor pre oddych

Autor: Alžbeta Kyselicová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Bývalý priemyselný areál na destiláciu dechtu v Šlapaniciach bude po vyčistení podzemnej vody a pôdy zbúraný. V súlade s prianím obyvateľov plánuje mesto vysadiť zeleň, vybudovať voľnočasové zázemie a aj parkovacie plochy.

Na tomto mieste bola kedysi dechtová jama. Foto:Alžbeta Kyselicová

Šlapanice – V bývalom cukrovare a závode na destiláciu dechtu ISEC v Šlapaniciach začalo mesto odstraňovať chemický odpad. Ekologická záťaž spôsobená chemickým odpadom vznikla medzi rokmi 1938 a 1962, kedy sa tu destiloval decht, ktorý kontamiloval spolu s fenolom podzemné vody.

S odstraňovaním chemického odpadu sa začalo v apríli tohto roka. Odstraňovanie má byť dokončené v roku 2023. V pláne je postupná demolácia areálu, ktorá už začala, ťažba a odvezenie kontaminovaných zemín a vyčistenie podzemných vôd.

„Je to jedna z najväčších ekologických záťaží v Juhomoravskom kraji,“ povedal riaditeľ fondu pre životné prostredie Petr Valdman. Pod areálom je 300 000 ton kontaminovanej zeminy a podzemná voda je znečistená od hĺbky deväť až desať metrov.

Kontamináciu spôsobilo vypúšťanie vody znečistenej fenolom, ktorý sa nachádza v dechte. Voda nebola až do roku 1959 nijako čistená. Vo fabrike tiež dochádzalo k častým haváriám, kedy unikol decht do kanalizácie alebo presiakol do domácich studní.

Na sanáciu vôd budú vybudované vrty, ktoré budú vodu odčerpávať. Odčerpaná voda bude prečistená a vrátená späť, ale ani po sanácii nebude pitná. Kontaminácia sa šíri odspodu, takže voda v povrchných vrstvách pôdy nie je kontaminovaná a obyvatelia Šlapaníc môžu pestovať zeleninu. Je ale zakázané kopať nové studne, keďže kontaminovaná voda zo studní sa nedá použiť ani ako úžitková voda.

Zamorený areál odkúpilo mesto Šlapanice pred dvoma rokmi a šesť hektárový objekt plánuje po vyčistení pôdy a podzemných vôd zbúrať. „Obyvatelia sa už vyjadrovali čo by si priali namiesto starého areálu v centre mesta. Ich nápady sa veľmi neodlišovali od našich – priali si zeleň, voľnočasové plochy, parkovanie a nejaké komerčné aktivity,“ povedala starostka Šlapaníc Michaela Trněná. 


 

 

Klíčová slova: znečistenie, Šlapanice, decht

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.