23.04.2018 21:40


Slib se skládá jednou za život, ale je to navždy, říká skautka

Autor: Tereza Košťálová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Na svátek svatého Jiří mohou lidé v ulicích potkávat skauty v krojích a se skautskými šátky na krku. V tento den se totiž slaví Mezinárodní den skautů a skautek a oblečení tohoto oděvu je jednou z možností, jak svátek oslavit. O činnosti skautu vypráví v následujícím rozhovoru dlouholetá skautka a mediální zpravodajka skautu pro Brno Iveta Zieglová.

Audio

    Část rozhovoru s Ivetou Zieglovou.
         
    Autor: Tereza Košťálová

Skautka Iveta Zieglová. Foto: Tereza Košťálová.

Brno - Mezinárodní den skautů a skautek připadá právě na dnešní den, tedy na 24. dubna. Některé skautské oddíly pořádají akce pro své členy, jiné oslavují tento den tím, že si na sebe obléknou skautský kroj a šátek. Hlavním cílem skautské organizace je především všestranná výchova mládeže. „Ačkoliv se ke skautům připojují především děti školního věku, jsou i lidé, kteří se ke skautu přidali až po třicítce,“ říká mediální zpravodajka skautu brněnského okresu Iveta Zieglová, která je sama skautkou už více než dvacet let.

Proč se slaví Mezinárodní den skautů a skautek právě 24. dubna?

V tento den má totiž svátek patron skautů svatý Jiří. Právě jeho vybral za patrona skautů a skautek zakladatel skautingu sir Robert Baden-Powell. Svatý Jiří je světec, který symbolizuje boj dobra se zlem. Jako rytíř bránil určité hodnoty, které se shodují i s hodnotami skautingu, jako je čest, odvaha, pravda, spravedlnost.

Co je hlavní náplní skautingu?

Skauting se zaměřuje na všestrannou výchovu mladého člověka nebo dětí. Snaží se děti rozvíjet specifickou metodou, které se říká skautská výchovná metoda. Ta je založená na několika pilířích. Jedním z nich je výchova dětí vedoucími, kteří jsou téměř jejich vrstevníky. Typická skautská družina jsou děti, které vede člověk o něco málo starší, než jsou ony samy. Děti totiž výchovu ze strany mladého člověka berou úplně jinak, než kdyby je vychovával někdo dospělý.

K čemu skauting děti vede?

Děti si vytváří vztah k přírodě. Důležité jsou také hodnoty, které skautink dětem předává. To znamená především úcta k pravdě, lásce, čestnost a otevřenost. Ve skautu se zkušenosti získávají učením. V dnešní době učíme děti pracovat třeba s GPS. Učíme je používat smartphone, aby to pro ně byl nástroj a ne věc, která jim zabíjí volný čas. Skaut hodně dětí láká. Oproti virtuálnímu světu smartphonů jim totiž nabízí skutečné zážitky. Jdou do přírody a zažijí vše na vlastní kůži. A to je i důvod, proč skautu hodně dětí propadne.

V jakém věkovém rozmezí se mohou lidé připojit ke skautu?

Většinou děti nastupují do skautského oddílu ve chvíli, kdy chodí do školy. Nicméně v posledních letech se zavedla nová výchovná kategorie, takzvaní benjamínci, což jsou děti předškolního věku. Existují tedy oddíly, které berou i děti v předškolním věku. Ale ke skautům se dá přidat v jakémkoliv věku. Znám i lidi, kteří se skautingem začali až po třicítce.

Jak jsou rozděleny jednotlivé kategorie skautů?

Nejmladší jsou předškolní děti, těm se říká benjamínci. Následují děti mladšího školního věku. Dívky jsou světlušky a klukům říkáme vlčata. Ve věku zhruba od jedenácti do patnácti let jsou to skautky a skauti.  Od patnácti, šestnácti let do asi šestadvaceti se nazývají roveři a rangers. A nad šestadvacet let jde o takzvané old skauty, tato věková kategorie již není nijak věkově omezená.

Jak fungují přechody mezi jednotlivými věkovými kategoriemi?

V každém skautském oddíle je to jiné. Není pevně daný nějaký věk, kdy se člověk musí dostat do vyšší kategorie, protože každé dítě a je jiné a vyrůstá v různém prostředí. To znamená, že když máte například jedenáct let, tak se z vás automaticky nestane skautka. Ale konkrétně přechod mezi kategorií světlušek a vlčat do skautů a skautek nastane po složením skautského slibu. Což je asi nejvýraznější moment v životě každého skauta. Skládá se jednou za život, ale závazek je to navždycky.

Jak se liší činnosti jednotlivých věkových kategorií?

Je těžké mluvit o činnosti jako ve smyslu náplně, to má každý oddíl jinak. Ale činnost je vždycky prostředkem k tomu, abychom děti rozvíjeli. Spousta lidí si myslí, že skauti jsou ti, pro které je důležité umět rozdělat oheň pomocí tření dřívek. Ale skauting není o konkrétní dovednosti, ale o umění si v životě poradit. Důležitější je spíše to, že metoda výchovy je uzpůsobena jinak pro mladší děti a jinak pro starší.

Jak tedy vedoucí pracují?

Vedoucí pracují s dětmi kontinuálně po celý rok i během tábora. Často má jeden vedoucí družinu od věku, kdy jsou děti úplně malé až téměř do dospělosti a vedou je sedm, osm let. Skvěle je znají, a proto dokáží připravit program tak, aby děti rozvíjel s ohledem na to, co zrovna potřebují. Nebo naopak jsou vedoucí, kteří se zaměřují jen na konkrétní věkovou kategorii.

Jak vnímají skaut rodiče dětí?

Obecně je zkušenost s rodiči dobrá. Když jim organizace nevyhovuje, tak odejdou a nic se neděje. Hodně se to liší, když rodič prošel v minulosti skautem. Má na něj jiný názor než rodič, který pro své dítě hledá jen kroužek. Ten třeba nemá takové pochopení, když se zpozdí vlak nebo když dítě zmokne, ačkoliv jsou to věci, které se prostě mohou stát i v životě. Skauting je specifický tím, že rozvíjí dítě po všech stránkách. Když dítě učíme nějakým hodnotám, tak už si je s sebou nese pořád.

Když se jednou člověk stane skautem, zůstává jím už napořád?

Člověk už nemusí být členem skautské organizace, ale my to bereme tak, že když jednou složíte skautský slib, kde se zavazujete k tomu, řídit se určitými hodnotami v životě, tak už to nejde vzít zpátky a jste skautem napořád.

Klíčová slova: Skaut, Den skautu,

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.