28.05.2019 23:41


Slovensko pripravuje opatrenia pre zavedenie povinnej predškolskej dochádzky

Autor: Barbora Nešporová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Navrhovaná novela školského zákona by mala zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od piatich rokov. V súčasnosti je na rozhodnutí rodičov, či ich dieťa bude navštevovať materskú školu. Táto možnosť výberu im však so zavedením zákona bude odobratá.

Tlačová konferencia Národnej rady Slovenskej republiky na tému povinnej predškolskej dochádzky

Bratislava - Návrh na povinnú predškolskú dochádzku prešiel prvým čítaním. Pokiaľ novelu zákona poslanci schvália, do celkovej platnosti vstúpi v roku 2020. Do tej doby viaceré mimovládne organizácie navrhujú úpravu jednotlivých častí novely. Jedná sa najmä o zavedenie sankcií, či rozšírenie možností na prípravu detí aj v inej forme predškolského vzdelávania.

Problémom sú aj momentálne nedostatočné kapacity materských škôl. Už v minulých rokoch sa do škôlok nedostali tisícky detí. Po novom by mali pribudnúť tisíce ďalších so žiadosťou o zápis. Novela nepovoľuje ani individuálne vzdelávanie, či odklad. Rodičia sa kvôli tomu obávajú, že pre deti nižšieho veku nebude v škôlkach miesto. „V Bratislave aj jej okolí sú škôlky tak vyťažené, že sa do nich deti dostávajú len po známostiach. Opäť to bude problém pre matky po materskej dovolenke, ktoré si nemôžu dovoliť umiestniť svoje dieťa do súkromnej škôlky, no miesto v štátnej mu zaberú päťročné deti,“ vyjadrila svoje obavy Alžbeta Bóžiková.

Regiónom bude na rozšírenie kapacít materských škôl poskytnutých 130 miliónov eur. Záujem o škôlky je v rôznych častiach Slovenska odlišný. Zatiaľ čo na západe Slovenska by deti radi navštevovali materské školy, no tie nemajú dostatočný počet miest, na východnom a strednom Slovensku je záujem nízky aj napriek dostatočným kapacitám. „Kapacity u nás nie sú problém, rozširovanie škôlok sme robili pár rokov dozadu, takže sme pripravení prijať nových žiakov,“ uviedla Danuša Hollá z oddelenia školstva a sociálnych vecí pre Zlaté Moravce.

Slovensko je jednou z krajín, kde povinná predškolská dochádzka zatiaľ nebola zavedená. Nie všetky deti navštevujú materské škôlky. Problém sa týka najmä marginalizovaných rómskych komunít. „Okolité krajiny, ako napríklad Česko a Maďarsko zaviedli predškolskú dochádzku práve kvôli tomu, aby riešili tento problém a osvedčilo sa im to,“ uviedol Ábel Ravász, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Novela by sa preto mala dotknúť predovšetkým rómskych komunít, v ktorých deti nemajú prístup ku škôlkam, čo má negatívny dopad na ich nástup do základných škôl. „Také dieťa môže mať problém so slovenčinou a základnými hygienickými návykmi,“ doplnil Ravász. Problém doteraz riešili nulté ročníky, tie sa však zarátavajú do povinnej školskej dochádzky a deti teda končia školu o rok skôr. „Nastaviť deti z takých rodín, aby pravidelne navštevovali nejaké zariadenie bude náročné. Ak to bude povinné, vzniknú problémy so záškoláctvom,“ vysvetlila riaditeľka materskej školy v Leviciach Katarína Olejárová.

Obavy sa týkajú aj nedostatočného počtu kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by mohli na materských školách vyučovať. Chýbajúcich učiteľov by mali doplniť odborní asistenti a školitelia. „Tí pracovníci nemusia mať vysoký stupeň kvalifikácie na to, aby mohli pracovať. Môžu byť dotrénovaní počas výkonu práce. Je najmä kľúčové, aby sme oslovili ľudí z komunít. Bez ich spolupráce to bude veľmi ťažké,“ zhodnotil Ravász predpoklad zavádzania novely do miest s vysokým percentom rómskych komunít.

Klíčová slova: Slovensko, predškolská dochádzka, novela, materské školy,

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.