08.03.2019 19:49


So zrušením podmienky českého občianstva u notárov prídeme o suverenitu, tvrdí člen Medzinárodnej komisie prezídia Notárskej komory Petr Šedivý

Autor: Barbora Nešporová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

V roku 2016 poslala Európska komisia Českú republiku pred Európsky súdny dvor. Dôvodom bol zákon, na základe ktorého môže notársku činnosť vykonávať len občan ČR. Únia má za to, že sa jednalo o diskrimináciu a porušenie slobody usadzovania. Notári sa bránia, pretože ich právomoci sú spojené aj s verejnou mocou, čím sa priamo viažu na občianstvo.

Petr Šedivý

Brno – V najbližšom období má nadobudnúť platnosť novela zákona, ktorá umožňuje vykonávať notársku činnosť aj osobám, ktoré nie sú občanmi ČR. Prečo bola táto novela sporná a aký vplyv bude mať na notársku profesiu, ale aj bežných občanov, vysvetľuje člen Medzinárodnej komisie prezídia Notárskej komory Českej republiky, vysokoškolský učiteľ notárskeho práva a notár z Brna, Petr Šedivý.

Mohli by ste vysvetliť kto to vlastne notár je?

Notár je osoba poverená výkonom notárskej činnosti, ktorú mu ustanovuje štát, je to vlastne predĺžená ruka štátu v určitej vybranej, zákonom stanovenej oblasti.

V roku 2016  Európska komisia žalovala Českú republiku, pretože notárom mohol byť len človek s českým občianstvom. V posledných mesiacoch vláda podporila zrušenie tejto podmienky. Myslíte si, že je žiaduce, aby u nás vykonávali notársku profesiu aj cudzinci?

Ten spor pramenil z toho, či notár má súdnu moc. To znamená, či vykonáva autoritatívne rozhodnutia a rozhoduje o právach a povinnostiach zúčastnených osôb. Podľa názoru Notárskej komory áno, pretože to v českom zákone je. Princípy notárstva sú vo všetkých krajinách Európskej únie rovnaké. Vychádzajú z latinského typu, ale každý notariát robí niečo trochu iné. Preto sme boli poslednou krajinou, v ktorej bolo občianstvo podmienkou. Mali sme najsilnejšie postavenie. Nakoniec to na základe Európskeho súdneho dvoru dopadlo tak, že to žiaduce je. Otázka je, ako to bude fungovať v praxi.

Prečo na tom vlastne záleží?

Pretože v rámci predpisov Európskej únie si každý štát môže ponechať svoju suverenitu, ktorá je naviazaná na štátnu moc. Napríklad pri výbere sudcu, nemôže štátu nikto hovoriť do toho, ako sudcov vyberá. Rovnako predstava inej autority, napríklad prezidenta s nemeckým občianstvom, je absurdná. Rovnakou optikou potom pozeráme na všetkých, ktorým štát určitým spôsobom delegoval štátnu moc. Toto bola aj argumentácia notárov a Notárskej komory, ktorá nakoniec neuspela.

Uchádzajú sa vôbec cudzinci o túto profesiu?

Zatiaľ je to ešte veľmi čerstvé. Už je to schválené celým legislatívnym procesom a tá novela je prijatá. Možno práve preto sa zatiaľ ešte nehlásia, ale je to skôr otázka notárskych koncipientov, ktorí tu študujú a pochádzajú zo Slovenska. Advokátskeho koncipienta mohli robiť, no notárskeho nie, pretože tam bola tiež podmienka českého občianstva, myslím, že tam budú teraz Slováci pribúdať.

Týka sa to len cudzincov vykonávajúcich profesiu v Česku, alebo by to znamenalo, že notárske úkony ako napríklad zápisy, spísané podľa cudzokrajného práva a v inej krajine, by naberali platnosť aj u nás?

Nie. Notár nemôže v zahraničí spisovať verejné listiny, pretože sú viazané verejnou vierou, ktorú poskytuje štát. Notár je skutočne obmedzený hranicami štátu. Existujú medzinárodné zmluvy, ktoré tieto vzťahy upravujú, ale pokiaľ nebude výslovne zmluva o tomto, tak notár nemôže verejnú moc uplatňovať na cudzom území.

Európska komisia v tomto smere argumentovala, že žiadna z činností notára nie je spojená s výkonom verejnej moci. Sú situácie, kedy notár toto postavenie má? Napríklad v dedičskom konaní?

Notári sú presvedčení o tom, že áno. Práve v dedičskom konaní sú určité situácie, kedy notár autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach zúčastnených osôb. Rovnako ak sa jedná o spoločný majetok manželov, ktorí sa nevedia dohodnúť, notár do sporu vstupuje ako sudca, ktorý rozhodne, bez ohľadu na to, čo tie strany chcú.

Myslíte si, že zahrnutie občanov z iných krajín do českej notárskej praxe pozmení podobu vašej profesie?

Myslím si, že na základe tejto novely nám nebudú odobraté žiadne úkony, či právomoci. Nedokážem si predstaviť nejaké masové využívanie tejto možnosti.

Očakávate na základe tejto zmeny zvýšený záujem o prácu notárov?

Hlavne u tých koncipientov zo Slovenska áno. Keď koncipienti vyrastú, potom z nich môžu byť aj notári, ale ten proces trvá minimálne sedem rokov.

Klíčová slova: notár, Európska komisia, Európska únia, novela, občianstvo, suverenita, vláda,

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.