13.12.2018 19:14


Študenti Mendelovej univerzity vyhodia denne deväťdesiat kilogramov jedla. Zmeniť sa to snaží nová kampaň

Autor: Karolína Bieliková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Plytvanie jedla predstavuje globálny problém. Výskum Mendelovej univerzity ukázal koľko jedla sa denne vyhadzuje v menzách. Dlhodobé riešenia však zostávajú nejednoznačné.

K najväčšiemu plýtvaniu jedla dochádza u koncového spotrebiteľa.

Brno – Problém plytvania jedla sa podľa európskych a amerických štatistík primárne týka koncového spotrebiteľa. Práve na toho sa zameral výskum Mendelovej univerzity, ktorý mapoval množstvo odhodeného jedla v menze za jeden mesiac. Na ovplyvnenie myslenia študentov použili informačnú kampaň, ktorá sa skladala z letákov a príspevkov na sociálnych sieťach. Jednoduchá hlavná myšlienka, farebne grafické obrazy a zaujímavé informácie sú podle Hany Urbánkovej, jednej členky tímu, jediný spôsob ako efektívne ovplyvniť generáciu Y, s ktorou pracovali. 

Pri tvorbe letákov sa členovia výskumného tímu zamerali na rôznorodé prirovnania a tvrdé čísla. Podľa ich dát sa za deň v menze vyhodí približne deväťdesiat kilogramov jedla, za týždeň už je to štyristo päťdesiat. To podľa ich odhadov predstavuje celkovú spotrebu jedného človeka na pol roka. „U spotrebiteľov v oblasti plytvania jedla sa prejavuje takzvaná obmedzená racionalita, kedy sa chovanie ľudí zdá neracionálne, teda idú do menzy, kúpia si jedlo za určitý obnos a potom pätinu jedla vyhodia, a nikomu to nepríde divné. Ale keby išli do obchodu a kúpili si balenie s piatimi pármi ponožiek a jeden pár po príchode domov vyhodili, tak sa nad tým všetci pozastavíme," vysvetľuje členka výskumného tímu projektu Lea Kubíčková. Podľa nej je najrozumnejším riešením, aby si stravníci začali pýtať menšie porcie.

To je však problematické najmä v rušných prevádzkových hodinách, kedy študenti nechcú zdržiavať. Ďalší negatívny faktor je aj to, že pri menších porciách cena zostáva rovnaká. Pridanie polovičných porcií je podľa ďalšieho člena výskumného tímu Vladimíra Hajka príliš komplikované a rozdiel medzi cenami by bol minimálny. Rovnako negatívne pôsobí aj to, že obedy sa platia pomocou karty ISIC. „Tým, že študenti nevidia priamo ich minuté peniaze, nemá to nich taký dopad,“ dodala Urbánková.

Cieľom tohto experimentu je najmä overiť, či takáto informačná kampaň môže mať skutočný efekt na správanie spotrebiteľov. „Pokiaľ sú títo mladí ľudia citliví na intervenciu a zmenia svoje správanie, je možné tento fakt začať opatrne zovšeobecňovať a snažiť sa využiť k tomu to, že človeka je možné namotivovať k zmene svojich zvykov dobrovoľne,” popísal situáciu Hajko. Napriek tomu, že kampaň zaznamenala zmenu správania najmä v prvých dňoch jej realizácie, o dlhodobom efekte sa zatiaľ hovoriť nedá.

V súčasnosti sa však pripravuje ďalšia vlna projektu. Jeho členovia by pri tom radi rozšírili danú myšlienku aj do ich partnerských univerzít v zahraničí. Ani v Brne však nie je Mendelová univerzita jediná, ktorá sa s problémom plytvania jedla snaží bojovať. „Na menzách sa vyhadzujú iba zbytky jedál, alebo jedlá ktoré nie je možné znovu zamrazovať, teda ryby, zelenina,” vyjadrila sa riaditeľka internátov a menzy VUT v Brne, Dagmar Vlčková.  To predstavuje približne päťsto z jedného milióna porcií, ktoré vyprodukujú za rok.

Klíčová slova: plýtvanie, jedlo, menza, univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.