02.10.2018 18:07


Studenti mění po prvním semestru studia obor, někdy i univerzitu

Autor: Eliška Podzemná | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Přestupy a odchody studentů z vysokých škol jsou v Česku běžnou záležitostí. V posledních několika letech však přestupů výrazně přibylo. Stává se, že studenti po prvním semestru studia na vysoké škole radikálně mění obor, například kvůli náročnosti učiva nebo kvůli tomu, že obor nesplnil jejich očekávání. 

Čím dál častěji studenti přestupují na jiné obory. Foto: Eliška Podzemná

Brno – Dvacetiletá studentka Eliška neměla nikdy problémy ve škole, ráda se učila a měla vynikající prospěch. Vždycky uvažovala o tom, že bude po gymnáziu studovat medicínu, a tak si poslala přihlášku na lékařskou fakultu a pro jistotu ještě na jiné technické obory týkající se chemie a biologie, protože ji tyto předměty ve škole bavily. Na medicínu se nedostala, ale přijali ji na biomedicínskou techniku a bioinformatiku na Vysokém učení technickém v Brně. Eliška však během prvního semestru zjistila, že tento obor není pro ni.

Postup ze střední školy na univerzitu je mnohdy pro studenty velkou změnou. Přechod je citlivým momentem a je to otázka rozhodování a volby. Může se stát, že samotná volba oboru je někým ovlivňována, například rodiči nebo vrstevníky," uvedl vedoucí Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty MU Tomáš Janík. Může se také stát, že si studenti nedokáží představit, co příslušný obor obnáší. „Ukazuje se, že studium jednotlivých oborů je už od začátku prvního semestru specializované, což může být pro studenty překvapením, protože na středních školách se seznamují s problematikou jednotlivých oborů spíše obecněji," dodal Tomáš Janík.

Eliška už na začátku semestru ztratila motivaci. „Hned první náznak přišel na úplném začátku semestru, kdy nám na prvních přednáškách učitelé říkali, že po prvním zkouškovém zůstane na škole každý třetí prvák. To možná někomu přidalo na motivaci, u mě to mělo opačný účinek," vysvětlila studentka. Potom přišlo zkouškové období, studentce se vůbec nevydařilo, dělala několik opravných pokusů a jednu ze zkoušek nezvládla o jeden jediný bod. „Přijala jsem to jako znamení a usoudila jsem, že jsem obor i školu vybrala špatně a s přesvědčením že to není nic pro mě jsem se rozhodla studium ukončit," dodala Eliška.

Podle publikace Národního ústavu pro vzdělávání odcházejí ze studia nebo přestupují hlavně studenti technických oborů. Až třicet devět procent studentů strojírenských oborů a třicet procent studentů chemie předčasně odchází nebo mění obor. Příčinu však můžeme vidět i jinde, například v předchozím studiu na gymnáziu, kde je výuka spíše všeobecně zaměřená. „Pro gymnaziální studenty se může volba oboru posunout až do prvního nebo druhého ročníku vysoké školy, protože teprve tehdy mohou na základě vlastních zkušeností posoudit, zda jejich rozhodnutí bylo správné či nikoliv," řekl Tomáš Janík. Není však nutné vinit gymnázia nebo považovat odchody a přestupy mezi vysokými školami za negativní. „Rozhodnutí změnit obor je výsledkem adaptačního procesu. Studenti mají pocit, že by mohli prosperovat na jiném oboru nebo škole," dodal Tomáš Janík.

Eliška po prvním semestru biomedicínské techniky a bioinformatiky začala chodit na brigády. Vypomáhala u pojišťovací firmy, kde zjistila, že ji zajímá svět financí, a rozhodla se podat si přihlášku na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity na obor finance a účetnictví.

Masarykova univerzita jako taková se snaží přestupy mezi obory řešit, od příštího roku chystá nové akreditace nebo novou formu přihlášek. „Od příštího akademického roku počítáme s tím, že si studenti budou moci vložit do přihlášky až tři možnosti kombinací oborů, podle preference," uvedla vedoucí studijního oddělení Fakulty sociálních studií MU Jitka Štěpánková. Další myšlenkou, která by alespoň přestupy mezi obory snížila je orientační první ročník. „Byla tady i myšlenka jakési odložené volby, kdy by si studenti až po prvním roce studia vybrali konkrétní studijní plán," dodala Jitka Štěpánková a poradila budoucím studentům, aby se při výběru studijního oboru více zajímali o samotný obsah studia a také navštívili dny otevřených dveří.

Eliška tedy nastoupila do prvního semestru na obor finance a účetnictví a nestěžuje si, zdá se, že se v novém oboru našla. Nejvíce ji zatím zajímá mikroekonomie. 

Klíčová slova: student, obor, vysoká škola, přestup, univerzita, Masarykova univerzita, Ekonomicko - správní fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních studií, akreditace, studijní obor

Fotogalerie


  • Popis: Studenti si vyberou špatný obor. Foto: Eliška Podzemná.
    Autor: Eliška Podzemná.

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.