20.03.2017 18:53


Studenti podávající daňové přiznání se mohou zpravidla těšit na vrácení přeplatku

Autor: Alice Šplíchalová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Studentům už zbývá pouhých čtrnáct dní na vyplnění „růžového“ papíru. Daňové přiznání mají povinnost podat ti z nich, kteří v uplynulém roce pracovali na zkrácený úvazek, měli brigády pro více zaměstnavatelů či vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. Vyplněný formulář se všemi náležitostmi musí odevzdat na finančním úřadě nejpozději do 3. dubna 2017.

Autor: Alice Šplíchalová

Brno – Daňové přiznání vyplňuje každý student, který v roce 2016 pracoval pro více zaměstnavatelů. Musí se zároveň řídit zákonem o daních z příjmu. Na konci účetního období za předchozí rok si podají daňové přiznání. Jsou to tedy ty příjmy, kde nepodepsali daňové prohlášení. Tito studenti daní z paragrafu šest, tedy ze závislé činnosti. Dále mohou využít i paragraf sedm v případě, že k zaměstnání i podnikali, či paragraf devět, jestliže něco pronajímali. Prakticky tak mohou nárokovat daň z těch příjmů, kde od zaměstnavatele dostanou potvrzení o příjmech.

Studenti navštíví finanční úřad, kde si vyzvednou příslušný formulář, v tomto případě je to Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Existují dvě varianty tohoto přiznání. Jedno je pouze ze závislé činnosti, kdy student nepodnikal. „Kdyby žadatel měl k běžnému zaměstnání i podnikání, musel by vyplnit i přílohu jedna. Pokud by něco pronajímal, tak přílohu dva,“ objasnila účetní Eva Vítková.

U všech svých zaměstnavatelů z roku 2016 si student musí vyzvednout potvrzení o příjmech, aby měl podklady k vyplnění přiznání. Na základě těchto údajů vypíše požadovaná políčka na formuláři. Ke správnému postupu slouží žadatelům Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které si spolu s formulářem vyzvedli na finančním úřadě. Podle aktuálních sazeb si vypočítá slevu na dani, která mu přísluší. Pro typického studenta je to především základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun a sleva na studenta ve výši 4 020 korun pro rok 2016. Následně pak zjistí, zda mu bude na daních vrácen přeplatek či mu vznikl nedoplatek. Pokud si chce student zkontrolovat výpočet, může tyto údaje zadat do elektronického formuláře na Daňovém portálu EPO, kde se výpočet provádí automaticky. Formulář společně se všemi potvrzeními odnese na příslušný finanční úřad. „Tam se předpokládá, že všem studentům se daň bude vracet, jelikož mají v základu dvě slevy, tu na poplatníka a tu na studenta,“ uvedla Vítková.

Nejčastější chyby při vyplňování přiznání vznikají při použití špatných slev či špatných částek těchto slev. Částky pro tento rok žadatelé naleznou na stránkách Finanční správy. Dále je možné, že nezahrnou další odečitatelné položky, jako například životní pojištění, penzijní pojištění či hypoteční úroky. Student by si měl dát pozor i při zaokrouhlování částek, kdy se základ daně zaokrouhluje na celé stovky směrem dolů.

Vyplnění přiznání není pro studenty mnohdy jednoduché. ,,Musela jsem požádat o pomoc svou známou účetní, jinak bych to sama nezvládla,“ řekla studentka Hana Husovská. Pokud si žadatel není jistý správností svého daňového přiznání, může navštívit svoji správkyni daně, která mu zdarma přiznání překontroluje. Správkyně zpravidla sídlí na příslušném finančním úřadě, má své vlastní úřední hodiny a spravuje více lidí najednou, podle počátečního písmene jejich příjmení.

Podání přiznání k dani se každoročně týká zhruba dvou milionů lidí. „V loňském roce podalo přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2 107 309 žadatelů,“ přiblížila tisková mluvčí Finanční správy Jana Králová. Nejvíce přiznání bylo v Praze a Středočeském kraji, zatímco nejméně v kraji Karlovarském. Slevu na studenta v roce 2016 uplatnilo 33 289 žadatelů s celkovou slevou ve výši 107 517 580 korun, což je za poslední čtyři roky nejvyšší počet.

Klíčová slova: daňové přiznání, student, brigáda, finanční úřad

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.