10.05.2012 08:41


Studenti rozveselili konec semestru svým Tyjátrem

Autor: Veronika Machová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Festival dramatické výchovy Drápek uspořádali již pošesté studenti sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně. Letošní ročník nazvali Tyjátr aneb Typický jásot tragédů. Včera se návštěvníci mohli pobavit u žonglérských čísel, vyzkoušet si na vlastní kůži improvizaci či zhlédnout představení o zneužívání cizinců jako levné pracovní síly. Další kreativitou nabité projekty na celospolečenská témata lze vidět i dnes.

Autor: Veronika Machová

Brno Šestý ročník festivalu dramatické výchovy Drápek odstartoval včera ráno ve dvoře Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Akce každoročně vzniká pod rukama začínajících studentů sociální pedagogiky se zaměřením na dramatickou výchovu. Také dnes mohou diváci navštívit sérii netradičních divadelních představení.

Na zahájení festivalu se přišel podívat děkan pedagogické fakulty Josef Trnka, který na chod festivalu dohlíží. „Je to trochu paradox, sám moc dramatický typ nejsem. I když na druhou stranu, každý učitel musí být tak trochu komediant," vtipkoval. Odborné vedení studentů zajišťuje vyučující dramatické výchovy Lenka Remsová, s organizací festivalu pomahají i studenti vyšších ročníků. Myšlenka uspořádat vlastní festival vznikla mezi studenty, kteří si své originální nápady nechtěli nechat pro sebe. Často se pro jejich vyjádření rozhodli použít i netradiční divadelní formy jako například divadlo fórum nebo interaktivní či legislativní divadlo, v němž se herci ptají diváků, jak by oni sami chtěli zlepšit kvalitu života.

Včerejší program zahájilo žonglérské vystoupení studentů druhého ročníku sociální pedagogiky, které návštěvníky po ránu příjemně naladilo. Poté se zájemci mohli zúčastnit tvůrčí dílny na téma improvizace na jevišti. Odpoledne pak vystoupili herci z Výchovného ústavu Olešnice a Kabinetu divadla utlačovaných s číslem o tanci, drogách a lásce. Dále si diváci mohli připomenout život na internátě a vrcholem podvečerního programu bylo představení s názvem Málo nebo míň. Šlo o společný projekt studentů pedagogiky a práv, kterým upozornili na nebezpečí zneužívání cizinců jako levné pracovní sily.

Součástí festivalu je i soutěž pro návštěvníky. Před každým představením pořadatelé rozdávají barevné kamínky. „Divák, který jich za celé dva dny nasbírá nejvíce, vyhraje vstupenku do lanového centra," lákala publikum jedna z organizátorek festivalu Michaela Kořenářová.

Čtvrteční představení se odehrají už mimo prostory Pedagogické fakulty, a to převážně ve studiu dramatické výchovy Labyrint v Brně-Bohunicích. Příchozí se mohou těšit na hru Mediální kladivo, která poradí, jak se pohybovat ve světě plném médií. Na programu bude také dramatizace známé Erbenovy balady Svatební košile či na inscenované čtení novely Tracyho tygr. Festival zakončí u obelisku na Petrově představení skupiny DŽEM s názvem Theatre aneb Radost z orby, které divákům umožní aktivně zasahovat do děje. Na závěr večera pořadatelé vyhlásí výherce soutěže a kdo bude chtít, může se zúčastnit i neformálního setkání vyučujících se studenty dramatické výchovy.

Sociální pedagogiku a volný čas lze na Masarykově univerzitě studovat jak na bakalářském, tak na magisterském stupni. Je možné si zvolit jednu ze tří specializací - přírodovědné a technické aktivity ve volném čase, speciální pedagogiku nebo právě dramatickou výchovu.

Klíčová slova: Drápek, Tyjátr 2012, divadelní festival, drama, dramatická výchova, pedagogická fakulta

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.