18.11.2016 14:16


Študenti sa na štyri mesiace stanú stredovekými pútnikmi, ich domovmi budú kláštory a cesta

Autor: Lenka Haniková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Unikátny projekt s názvom Migrating Art Historians absolvujú študenti Semináru dejín umenia Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity. Na vlastných nohách budú štyri mesiace putovať francúzskymi mestami. Ich dočasným domovom sa stanú stredoveké kláštory a cesta. Unikátna forma vyučovania odštartuje v jarnom semestri tohto akademického roka. Počas nej študenti ponúknu verejnosti unikátne zábery miest stredovekej Európy či dokumenty o aspektoch pútnického života, ktoré vzniknú na ceste. V spolupráci s kanceláriou e-learningu vzniknú aj online kurzy.

Brno - Štyri mesiace mimo domova, na francúzskych cestách, s batohom na chrbte a nociach strávených v kláštoroch si vyskúšajú študenti Semináru dejín umenia Masarykovej univerzity. Snahu o autentický pohľad na stredovek, počas ktorého bude desať študentov spolu so svojím vyučujúcim Ivanom Folletim vytvárať vlastné diplomové práce, patrí k aktivitám Centra rano stredovekých štúdií  medzi unikátny projekt. Študenti sa vžijú do role stredovekých pútnikov s osobným kontaktom so stredovekým umením. „Dôležitou súčasťou Seminárov dejín umenie sú exkurzie, na ktoré sa počas semestra chodí bežne. V takomto rozsahu a spôsobe vyučovania počas celého semestra je však projekt zatiaľ unikátny,“ povedala študentka Ivana Molnárová, ktorá sa pochodu zúčastní.

Študenti svoju cestu odštartujú v marci budúceho roka a púť cez Lyon, Conques, Nevers, Fleury, Tours či Rennes bude trvať až do júna. „Byť v teréne je pre historika veľmi dôležité. Zároveň je púť zaujímavá ľudská skúsenosť. Štyri mesiace bez strechy nad hlavou, putovanie a nachádzanie. Je to skúsenosť, ktorá môže zmeniť pohľad na život,“ povedala účastníčka projektu Sabina Rosenbergová. Študentov čakajú  vždy tri týždne pochodu a tri týždne v kláštoroch. Budú putovať , jesť, spať a tráviť všetok čas spolu. Počas pobytu v kláštoroch budú mať priestor na písanie prác a štúdium. „Študenti budú mať v kláštoroch normálne vyučovanie. Počas púte teda diaľkovo absolvujú predmety, za ktoré budú mať kredity. Rozdiel je v tom, že ich absolvujú blokovo. Znamená to, že učivo bude zhustené do týždňov, ktoré budú tráviť v kláštoroch a vyučujúci z celého sveta budú chodiť za nimi. Zároveň bude z celého projektu pripravených niekoľko e-learningových kurzov, ktoré budú vznikať v priebehu celého pochodu,“ objasnila Molnárová. Účasť predbežne potvrdili svetoví odborníci Hans Belting, Herbet Kessler, Michele Bacci či Eric Palazzo.

Študenti chcú počas púte vytvoriť cyklus dvanástich videií. Každé z nich bude zamerané na určitý aspekt pochodu. „Budeme vytvárať odbornejšie videá o tom, ako sa mení pohľad človeka na pamiatky, keď pochoduje. Chceme však zaznamenať aj to, čo počujeme, ako vnímame čas, čo jeme, čo si o nás myslia ľudia, ako nás bolia nohy a ako sa máme plné zuby. Nebude to jednoduché, ale už teraz pripravujeme scenáre a premýšľame, ako to ľuďom predať,“ dodala Rosenbergová.

Projekt, v ktorom sa študenti premenia do role stredovekých pútnikov, je unikátny aj v novom spôsobe vyučovania. Aby sa blokovej výučby prichádzajúcich vyučujúcich a celého priebehu púte mohli zúčastniť aj študenti v Brne a na partnerských univerzitách, bude prebiehať spolupráca s Kanceláriou e-learningu Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity. „Vďaka tomu bude možné sledovať prednášky online, v reálnom čase priamo z jednotlivých kláštorov, sledovať témy pochodu formou krátkych študentských videí alebo sa prihlásiť do pripravovaných kurzov, ktoré budú prepájať výučbu v teréne a semináre na fakulte. Týmto spôsobom bude možné sprostredkovať obsah a priebeh projektu v najväčšej miere autenticity,“ vysvetlil spolupracovník projektu Petr Sudický. Aby boli záznamy čo najkvalitnejšie, členovia výpravy zháňajú peniaze na technické vybavenie prostredníctvom webu Indiegogo.

Hlavná myšlienka projektu vznikla počas minuloročného študentského pochodu z Autun do Poitiers. „Bol to kolektívny nápad. Premýšľali sme, kam ďalej. Postupne sa sformovala myšlienka dlhého pochodu v kombinácii s vyučovaním, výskumom k diplomových prácam a určitou formou exkurzie,“ povedala Molnárová. Každý študent, ktorý pôjde, už absolvoval minimálne jeden letný peší pochod. Hlavnými ambíciamu projektu je priniesť vedeckú zmenu, iný pohľad na stredovek či pedagogickú zmenu v inovatívnom spôsobe výučby. „V neposlednom rade ide aj o spoločenskú zmenu, keďže budeme naše bádania a zážitky zdieľať s ostatnými,“ dodala Molnárová.

Dôležitou súčasťou projektu je upriamenie všetkej pozornosti na jeden fenomén. „Súčasný študijný systém nás núti zapisovať veľké množstvo prednášok a seminárov. Každý mesiac teda robíme veľa rôznych vecí, ale žiadnu poriadne,“ objasnila Rosenbergová. Na púti sa budú študenti  venovať jednému fenoménu a budú mať dosť  času nad ním premýšľať. Dôležitým faktorom púte je aj samotný pohyb. Vďaka nemu budú mať študenti možnosť zapojiť počas cesty všetky zmysly. „V dnešnej dobe je pomerne zložité sa na niečo sústrediť, keď je človek neustále vyrušovaný blikajúcou reklamou, vyskakujúcim okienkom chatu a ďalšími vecami, ktoré ho robia falošne zaneprázdneným. Pohyb ako súčasť pochodu robí člověka šťastnejším, uvoľnenejším. Človek má možnosť vnímať veci všetkými zmyslami,“ dodala Rosenbergová.

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.