30.04.2019 12:06


Sucho je enormní. Stačí velmi málo a může začít hořet, říká mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška

Autor: Veronika Nováková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Pálit čarodějnice a loučit se se zimou se dnes chystají lidé po celé České republice. Kromě bujarého veselí a času s přáteli přináší tato lidová tradice také nebezpečí požárů. O aktuální situaci a prevenci proti nechtěným požárům se rozhovořil pro Stisk mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška.


Jakou prevencí se tedy dá předejít požáru v souvislosti s pálením čarodějnic? 


Autor: Veronika Nováková

 

Se stále se zvyšujícím suchem a klimatickými změnami roste riziko požárů. Ty často vznikají lidskou nedbalostí a neinformovaností. V poslední dubnový den se navíc v souvislosti s lidovou tradicí pálení čarodějnic přidává do hry alkohol. Předejít nekontrolovatelnému ohni lze správným umístěním ohniště, hlídáním ohně a jeho správným dohašením.Vždy je potřeba upozorňovat, aby lidé respektovali aktuální povětrnostní podmínky, ale také brali na vědomí klima. Pokud je období suchého jara, měli by být obezřetnější,“ říká mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška v rozhovoru pro Stisk.

Ještě do včerejšího dne byla vyhlášená výstraha vzniku požárů na jižní Moravě. Jak to ovlivní pálení čarodějnic?

Když dlouho nepršelo a tráva je vyprahlá a suchá, může všeobecně dojít k vyššímu počtu požárů. Apelujeme proto na lidi, aby brali na vědomí, jaké máme zrovna klima a také povětrnostní podmínky, protože mají tendenci sucho podceňovat. Možná mají pocit, že se to jen zveličuje. Z našich zkušeností vidíme, že sucho je opravdu enormní a stačí velmi málo k tomu, aby došlo k požáru. Když jste v uplynulých letech odhodili cigaretu z auta, tak většinou k ničemu nedošlo. Když byste to udělala v posledních dvou letech a letos obzvlášť, tak může snadno vzniknout požár. 

Poslední dny místy pršelo. Bude to mít nějaký vliv?

Déšť nám vždy pomůže, ale dopředu se nedá odhadnout, jestli to bude mít nějaký stěžejní význam. Jsme rádi za každý déšť, protože porosty jsou nyní opravdu suché a zejména v jižních částech kraje dochází velmi často k požárům.

Na kterých místech se nesmí rozdělávat oheň?

Oheň se nesmí rozdělávat blíž než padesát metrů od hranice lesa a sto metrů od stohu. V lese se oheň rozdělávat nesmí, pokud se nejedná o vyhrazená tábořiště. V tom případě u něho musí být cedule. Když najdete v lese ohniště, které udělal někdo před vámi, neznamená to, že máte povolení. Také se nesmí rozdělávat oheň v poli nebo suché trávě. Pokud fouká silný vítr, tak by bylo lepší pálení odložit, nebo zrušit.

Proč padesát metrů?

Protože i když nefouká vítr, tak i jediná jiskra, která odlétne z ohniště může založit požár.

Co nejčastěji chytne?

V období suchého jara dochází nejčastěji k požárům suchých porostů, jako je například tráva. U lesních požárů existují dva druhy- korunové a kořenové. S korunovými se setkáte většinou z amerických filmů. U nás jsou častější kořenové případy, které se rozšiřují pod zemí.  

Může rozdělávat oheň kdokoliv?

Ano, ale každý oheň by měl mít dohled plnoleté osoby, která ho bude hlídat a následně ho důsledně uhasí.

V kterém případě se musí oheň nahlašovat?

Oheň musí nahlašovat jen firmy a podnikatelé, kteří pořádají nějakou akci. Fyzické osoby nemusí, ale doporučujeme to, protože pokud začne hořet, situace se mnohem lépe řeší. Pokud vznikne požár, hrozí fyzické osobě penalizace v desítkách tisíc korun. U právnických až sto tisíc.

Jak se dá pálení nahlásit?

Na našich webových stránkách je odkaz na formulář, kam se zapíše místo a doba, po kterou se bude akce konat. Také se tam nahlásí zodpovědná osoba, která bude pálení přítomna.

Jak brzo se musí pálení hlásit?

Na tom nezáleží.

V čem si myslíte, že dělají lidé největší chybu?

Jednak v nezodpovědnosti a také v tom, že si neuvědomují, že probíhají klimatické změny a že je stále větší sucho. S nedbalostí souvisí i to, když se někdo opije a poté nehlídá průběh pálení nebo oheň dobře neuhasí.

Jakou další prevencí mohu zabránit požáru?

Kromě vzdálenosti od lesa je také možné oddělit oheň od okolní trávy nehořlavým pásmem. U čarodějnic je navíc specifické, že se z klád staví vatry, a tak by se před zapálením mělo zajistit, aby se nezbortily. Oheň by se neměl podpalovat benzínem, ani jinou podobnou látkou. Místo toho se dá použít pevný podpalovač, který konstantně hoří.

Co dělat v případě, když chce člověk ohniště uhasit, ale nemá vodu?

Pokud člověk nemá vodu, tak bych neměl s pálením vůbec začínat. Měl by už předem počítat s tím, že voda není jenom na dohašení, ale i na případně uhašení okolí. U větších ohňů by měl mít ideálně přístup k neomezenému množství vody. Pokud dojde k požáru a nemá vodu, tak ho může alespoň zkusit uplácat lopatou, ale i když by se jej podařilo zlikvidovat, stejně se musí pro jistotu dohašovat vodou. A i když oheň zvládne uhasit sám, stejně musí požár nahlásit.

I v případě, že požár je už uhašený?

Ano, podle zákona se musí hlásit všechny požáry, i ty uhašené. A nerozlišuje se ani o jak velký požár se jedná. Nahlásit by se měl každý oheň, u kterého člověku přijde, že hoří nebo hořel nekontrolovaně.

Jak poznám, že je ohniště zcela uhašené a nehrozí již nebezpečí požáru?

Musí z něho být v podstatě bláto. Každé ohniště se musí na závěr prolít vodou, nestačí ho jen udupat. Dobré je ohniště rozhrabat, aby se někde neschoval žhavý uhlík, který by mohl být například větrem odnesen mimo ohniště. Ohniště bývá často do hloubky a uhlíky žhnou dlouho. Dobrým ukazatelem je také kouř. Pokud z nějakého místa vychází pára, tak je potřeba ještě dohasit.

Museli jste v posledních letech vyjíždět k nějakému požáru v souvislosti s pálením čarodějnic?

Požárů bylo v loňských letech minimum. Spíše se jednalo o plané výjezdy, kdy se zjistilo, že na místě šlo o kontrolované pálení čarodějnic, kde nehrozilo žádné nebezpečí, popřípadě dohašování některých ohnišť po veselicích.

Jsou bezpečnější organizované velké akce, nebo soukromé pálení čarodějnic?

To je hodně individuální. U větších akcích většinou platí, že organizátor už má nějaké zkušenosti z minulých let. Dopředu nahlásil akci, takže o ní víme, a navíc většinou spolupracují s dobrovolnými hasiči, kteří mají oheň a jeho následné hašení na starost. Proto i kdyby došlo k požáru, je jisté, že bude dobře a rychle zlikvidován. U menších akcí je teoreticky větší riziko, že by mohlo dojít k požáru, protože lidé se většinou spoléhají na své síly.

K jakému nejzajímavějšímu případu jste jeli?

Případy související s pálením čarodějnic jsou většinou velmi podobné. Nejčastěji jezdíme k planým výjezdům, dohašování ohnišť, nebo když se lidem vymkne oheň z rukou. Mnohdy se stává, že někdo volá, protože v dálce vidí kouř a myslí si, že hoří. Následně zjistíme, že se jedná o hlášené pálení, které je pod kontrolou. Vzpomínám si, že jsme jednou v tento den naháněli dobytek. To s pálením sice nesouviselo, ale je na tom dobře vidět, že i když se všichni zabývají čarodějnicemi, my musíme řešit i běžné věci.

Kolik zbytečných případů ten den máte?

Většinou se to pohybuje v jednotkách případů.

Můžete prosím popsat situaci, kdy vám někdo hlásí požár?

Nejdřív někdo zavolá na tísňovou linku, že někde hoří a operátorka to musí vyhodnotit. Koukne se do našeho systému, jestli někdo v dané lokalitě nenahlásil pálení ohně a pokud ano, zavolá na uvedené číslo a vyšle jednu jednotku na místo. Pokud v daném místě není nahlášené žádné pálení, může tam rovnou vyslat tři jednotky.

Jak se hasičská jednotka na tento den připravuje?

Nijak zvlášť se na pálení čarodějnic nepřipravujeme, protože každý den, nehledě akce, musíme být připraveni stoprocentně. Ve dne v noci musíme být schopni vyjet do dvou minut, takže v případě požáru jsou jednotky připravené v krátké době přijet kamkoli po celém kraji. Co se týče dobrovolných hasičů, tak ti někdy drží pohotovosti a často asistují na akcích.

A jaký vztah mají hasiči k lidové tradici pálení čarodějnic?

Nemyslím si, že by některý hasič tento svátek nějak nenáviděl, nebo byl nešťastný, že musí být zrovna v práci. Bereme ho podobně jako Velikonoce za rutinní svátek.

Klíčová slova: pálení čarodějnic, požár, sucho, rozhovor

Fotogalerie

  • video-1556608997.mp4
    Popis: Jakou prevencí se tedy dá předejít požáru v souvislosti s pálením čarodějnic?
    Autor: Veronika Nováková

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.