27.03.2012 16:56


Tragický příběh Lidic inspiruje umělce dodnes

Autor: Markéta Mikšíková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Pražská galerie Dox připravila výstavu s názvem The Silent Village, která připomíná tragický osud středočeské vesnice Lidice. Galerie vystavuje práce současných umělců, kteří svá působivá díla vytvořili na základě britského válečného propagandistického filmu zpracovávajícího lidickou tragédii.

Výstava v pražské galerii moderního umění Dox je pojmenovaná podle filmu režiséra Humphreyho Jenningse, který byl natočen v roce 1943 pro britské Ministerstvo informací. Kromě zmíněného filmu mají návštěvníci možnost vidět díla současných zahraničních umělců, na které film a tedy i samotná tragédie silně zapůsobila a inspirovala je k umělecké tvorbě. Kurátorem výstavy je Russell Roberts, profesor fotografie na University of Wales.

Markéta Mikšíková. Foto: Eva KrejčíČernobílý film přenáší reálnou lidickou tragédii do britského prostředí. Odehrává se ve velšské hornické vesnici srovnatelné velikostí i charakterem právě s Lidicemi. Ukazuje, co by se stalo v případě obsazení Velké Británie Německem.

Film The Silent Village je poměrně krátký, ale přesto působivý. Je šikovně adaptovaný do prostředí „normální“ britské vesnice a podává zajímavou a zřejmě poměrně reálnou představu o tom, co by se také mohlo stát v případě německého vítězství. Propagandistické účely té doby splnil zcela určitě. Technická kvalita filmů čtyřicátých let je nesrovnatelná se současnou, zapůsobí však díky sugestivnímu ztvárnění i na dnešního diváka.

Fotografové Paolo Ventura, Peter Finnemore a spisovatelka Rachel Trezise při reakcích na lidickou tragédii zprostředkovanou Jenningsovým filmem zdůrazňují sílu příběhu prostřednictvím různých způsobů ztvárnění. Ventura  se rozhodl pro fotografie místností opuštěného domu, do kterého se stejně jako do Lidic již nikdo nevrátí. Peter Finnemore pořídil fotografie mužů v nacistických uniformách s velkým důrazem na dojem dobovosti. Rachel Trezise napsala román pojednávající o ženě snažící se vyrovnat se s vlastní tragickou zkušeností z Lidic. Román si můžou návštěvníci na výstavě přečíst i poslechnout.

Díla současných umělců uctívají památku lidických padlých bez patosu. Přesto na návštěvníka, právě díky pouhým náznakům v kombinaci s autentickým filmem, mocně zapůsobí.

 

The Silent Village – Centrum současného umění DOX

Datum konání výstavy: 12. 1. 2012 – 9. 4. 2012

Kurátor: Russell Roberts

Klíčová slova: Dox, Silent Village, Lidice

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.