07.04.2018 19:38


Účelová kritéria, zlobí se Rudičané. Obecní byt nezískala rodina s dítětem, ale přítelkyně místního hasiče

Autor: Adéla Formánková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

S nedávným přidělením obecního bytu nesouhlasí někteří lidé z Rudice na Blanensku, výběr nové obyvatelky považují za neobjektivní. O byt se ucházeli manželé Kousalovi, kteří se svým dítětem bydlí v jednom domě s rodiči a prarodiči. Místní rodina ale ve výběrovém řízení neuspěla. Byt získala bezdětná žena z Lažánek, která je přítelkyní rudického hasiče. Mezi výběrovými kritérii byl bod, ve kterém členové komise udělovali body uchazečům na základě osobních preferencí.

Členové výběrové komise přidělili obecní byt B3 bezdětné přítelkyni rudického hasiče. Foto: Adéla Formánková

Rudice – Manželé Kousalovi se přihlásili do výběrového řízení na přidělení obecního bytu, které se konalo 13. března. Ačkoliv místní manželé bydlí se svým dítětem v domě spolu s rodiči a prarodiči, ve výběrovém řízení uspěla Klára Formánková. Bezdětná žena pochází z Lažánek a je přítelkyní rudického hasiče. Někteří rudičtí obyvatelé výběrová kritéria označují za účelově sestavená. Rozhodující kritérium bylo založené na osobních sympatiích členů komise k uchazečům. 

Do výběrového řízení na obecní byt se přihlásilo dvanáct uchazečů. Kvůli takovému počtu zájemců obecní zastupitelé pověřili výběrem uchazeče výběrovou komisi. „Výběrová komise připravila výběrová kritéria, která byla schválena výběrovou komisí, a potom následně byla zaslána i zastupitelstvu,“ uvedl starosta Rudice Roman Šebela. 

Pět výběrových kritérií bylo objektivních, ale šesté dalo členům komise volnou ruku

Kritérií bylo šest. Prvních pět hodnotili členové výběrové komise společně. Zahrnovala partnerské vazby na obec, vlastnictví jiné nemovitosti, přírůstek občanů pro obec, účast na společenském dění a životní situaci uchazeče. Ale u šestého bodu mohl každý člen výběrové komise přidělit danému uchazeči nula až pět bodů. „Bylo to na základě třeba osobních zkušeností nebo osobních znalostí a preferencí dané osoby. Je to běžně ve výběrových řízeních,“ uvedl radní Kamil Kuchař.

Právě šestý bod se stal předmětem kritiky ze strany Rudičanů. „Šestý bod už tam přece vůbec nemusel být. Nevypovídá nic o tom, v jaké je člověk situaci, jestli bydlí v Rudici, nebo ne. To si přece každý z členů výběrové komise mohl udělit, jak chtěl,“ domnívá se neúspěšná uchazečka o byt Natálie Buchtová. 

Také svěření volby kritérií do rukou sedmičlenné komise se některým obyvatelům obce nezdálo nutné. „Zastupitelstvo dalo výběrové komisi absolutní pravomoci k tomu, že může stanovit jakákoliv výběrová kritéria. To je dost nezvyklý postup,“ uvedl na veřejném zasedání zastupitelstva obyvatel Petr Buchta. Ačkoliv zastupitelé mohli výběrová kritéria připomínkovat, dali podnět jen na dvě drobné změny.  

Zastupitel Josef Klimosz se s výběrovými kritérii seznámil teprve den před tím, než členové komise rozhodovali. Bylo to proto, že se právě vrátil z nemocnice. „Byl jsem jeden z těch dvou, kteří kritéria zpochybnili. A to docela zásadně. U prvních pěti bodů si hrajeme na nějakou objektivitu, ale ten šestý bod to všechno popírá, protože dává volné pole působnosti. My rozhodneme, kdo se nám víc líbí,“ uvedl Klimosz. Ačkoliv Klimosz s kritérii nesouhlasil, odeslal e-mail pouze Jaroslavu Weiterovi, který byl členem výběrové komise. Ostatní zastupitelé Klimoszovy připomínky neviděli, a proto nebyly brány v potaz před rozhodováním členů komise. 

Obecní byt získala již podruhé v řadě partnerka rudického hasiče

V minulém výběrovém řízení na obecní byt vyhrála partnerka Petra Jeřábka. V tomto výběrovém řízení získala obecní byt přítelkyně Filipa Urbánka. Oba partneři výherkyň jsou rudičtí dobrovolní hasiči. Členem letošní výběrové komise byl Vlastimil Jeřábek, který je místostarostou obce, členem dobrovolných hasičů a zároveň otec Petra Jeřábka.

Redakce se zeptala místostarosty Jeřábka, jak hodnotí opakovaný výběr. „Když to přítelkyně mého syna dostala, tak se dá říct, že ještě jeho partnerkou nebyla. Protože spolu chodili čtrnáct dní. Teoreticky o Rudici nic nevěděla. Zajímala se o obec, kam za klukem chodí. Viděla na stránkách, že je výběrové řízení na obecní byt. Nepleťte toto dohromady. Nedostala to proto, že můj syn je členem Sdružení dobrovolných hasičů,“ odpověděl Jeřábek. 

O přidělení obecního bytu rozhodla sedmičlenná výběrová komise. Foto: Adéla Formánková

Manželé Kousalovi přišli o byt kvůli špatně umístěnému podpisu

Na žádosti uchazečů nebyl připraven žádný jednotný formulář. Každý uchazeč žádost napsal jinak. Členové výběrové komise museli v žádostech partnerů či manželů odlišit žadatele a spolužadatele. „Jako žadatel se bral ten, kdo byl jako první podepsaný na žádosti,“ uvedl zastupitel Pavel Ševčík.

Když Jakub Kousal žádost na počítači psal, strojově se podepsal v pořadí on, jeho manželka a jejich dcera. Na žádosti ale byla podepsána rukou pouze Sabina Kousalová. „My jsme samozřejmě nevěděli, jaký podpis má pan Kousal a jaký podpis má paní Kousalová,“ uvedl starosta Šebela. 

Podpis psaný na počítači zapříčinil, že členové komise označili za žadatele Jakuba Kousala. „Rozhodla chyba v posouzení. Je to faktická chyba,“ hodnotí postup členů výběrové komise obyvatel Rudice Petr Buchta. Kdyby členové výběrové komise posuzovali jako žadatele Sabinu Kousalovou, místo pana Kousala, v prvních pěti kritériích by získala lepší bodové ohodnocení a obecní byt by její rodina získala. „Když jsme se na konci podívali na výsledky, tak z toho vyplynulo to, že tento bod rozhodl,“ přiznal zastupitel Jaroslav Weiter. 

Místní viní členy komise z účelového vytvoření výběrových kritérií

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce 28. března se sešlo devět Rudičanů. Všechny zajímalo, proč obecní byt nedostala úplná rodina s dítětem, ale svobodná žena z Lažánek. „Bylo to zahrané účelově,“ řekl účastník zasedání Vladimír Buchta. Členové výběrové komise se odvolávali na to, že nikdy před tím výběr na základě kritérií nedělali. „Kritéria nebyla psaná účelově. To, jak kritéria byla napsána, nebylo ideální. Ale bylo to první výběrové řízení, které jsme dělali s výběrovými kritérii,“ uvedl Weiter. 

Radní Ivana Neumannová nebyla na veřejném zasedání zastupitelstva přítomna. Na oficiálním internetovém fóru obce Rudice však uvedla svůj názor ještě před jeho konáním. „Již v předstihu jsem upozornila, že některé body kritérií jsou dle mého názoru špatné a nepodporují místní. Toto jsem vyjádřila i v průběhu jednání. Ale praxe je taková, že většina vždy vyhrává nad menšinou. I když ctím rozhodnutí většiny, s výsledkem spokojená nejsem,“ uvedla na fóru Máte slovo Neumannová.

Na konci zasedání zastupitelstva se hlasovalo o zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Pro byli pouze tři zastupitelé. „Uděloval jsem body podle svého čistého vědomí a svědomí. A podle toho, jak dotyčné lidi znám nebo neznám. Proto tam mohl být nějaký rozdíl. A se spojováním s nějakými spolky, nebo že někdo byl někam účelově manipulován, s tím naprosto nemůžu souhlasit,“ uvedl Kuchař. Rodina Kousalova má kvůli nepřidělení obecního bytu v plánu z Rudice odejít. „Podle mě ta kritéria nebyla dobře nastavená. Je špatné to, že rozhodovala pouze sedmičlenná komise a že celé zastupitelstvo předem neurčilo kritéria. Ta mělo potom předat výběrové komisi,“ uvedl neúspěšný žadatel Jakub Kousal. 

Výherkyně Klára Formánková byla redakcí Stisku kontaktována prostřednictvím Facebooku, na zprávu však neodpověděla. 

Klíčová slova: obecní byt, výběrové řízení, Rudice, rudičtí hasiči

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.