07.11.2015 15:52


Umění performance nechce šokovat, ale pobízet k přemýšlení

Autor: Tereza Hrabinová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Umění performance se dá v České republice studovat jen na dvou místech. V Brně a Ústí nad Labem. Součástí VUT je Fakulta Výtvarných umění, pod kterou spadá ateliér performance. Umělec známý pod jménem Fidla studuje už třetím rokem u jednoho z nejvýznamějších performerů současnosti, Tomáše Rullera. Ten převzal vedení ateliéru po předčasné smrti malíře Radka Pilaře. Ve své podstatě se performance liší od tradičních výtvarných disciplín tím, že nesleduje výsledek tvorby, ale tvorbu samotnou,” řekl Fidla.

 

Třiadvacetiletý mladík stojí před stolem, na kterém je postavená pyramida ze sklenic na šampaňské. Odstoupí od stolu, úhledně si poskládá kapesník a zatroubí na papírovou píšťalku, kterou vytáhne z vnitřní kapsy saka. Jakmile ji schová, vytáhne zelenou láhev vína. Následně si na hlavu nasadí klobouk a s píšťalou v ústech vlévá nápoj do vrchní skleničky. Ihned po naplnění přetéká víno do sklenic vespodu. Ze stolu teče pramínek moku a tajemný aktér si lehá pod něj, aby přes papírovou píšťalu vypil stékající nápoj. Píšťalou si potom dopomůže k tomu, aby v jednotlivých skleničkách bylo shodné množství nápoje. Nakonec vezme do rukou sklenici z vrcholu pyramidy a situace ubíhá až k jejímu vyprázdnění.

Ukázka básně Chrám Filipa Martínka. Foto: Tereza Hrabinová
O co se jedná? Co to má být? Nějaký počin blázna? Ne. Opilce? Vůbec ne. „Dění znázorňuje fakt, že tak jako člověk vypije na jeden lok víno, měl by si umět vychutnat okamžik,” vysvětluje Fidla.

Rodák ze Strážnice na střední škole vystudoval grafický design. Už v průběhu studia koketoval s myšlenkou méně tradičních způsobů vyjádření.  „Video se pro mě stalo vyhovujícím médiem stojícím mimo čas a skrze něj jsem se dostal k akčnosti umění, čímž je performance," říká Fidla. Po ukončení studia proto začal studovat umění performance na fakultě výtvarných umění spadající pod vysoké učení technické v Brně. Vedoucí ateliéru Tomáš Ruller ho významně ovlivnil.  „Dodal čerstvý vzduch a obohatil mě o náhled na propojení života a umění," vysvětluje Fidla.

 

Nejdůležitější je pohotově reagovat


Umění je život, každá vteřina, každý vdech a výdech je umělecké dílo," charakterizuje Marcel Duchamp, který změnil způsob nahlížení na umění a na umělecké dílo. Duchamp totiž přišel s jednou naprosto převratnou myšlenkou a díky ní se mu podařilo zcela zpochybnit nesmrtelnost uměleckého díla. On prohlásil, že cokoliv se může stát uměním. To slovo "může" je zde velmi důležité. Když vzal ze smetiště starý pisoár, otočil jej a podepsal - vtiskl mu funkci umění. Tak vzniklo jeho slavné dílo s názvem Fontána. Po uplynulé době vystavení z něj tuto funkci odňal a pisoár opět putoval na smetiště. Tím se Duchampovi podařilo zpochybnit již zmíněnou nesmrtelnost uměleckého díla, i jeho funkci. Ovlivnil tak nadobro smýšlení o umění, i umění samotné," říká Fidla.

„Jediná bezprostřední platnost uměleckého díla je ukotvena v okamžiku vnímání, tedy pouze v přítomnosti," vysvětluje Fidla, který kromě jiného přednáší Teorii akčního umění na středních uměleckých školách a gymnáziích. 

Z významějších akcí, kterých se účastnil, můžeme zmínit například Kolokvium k výstavě Vivat musical v Národní galerii v Praze, nebo performativní přednáška v rámci Mezinárodní konference Intuice v Brně. Kromě toho se Fidla už od střední školy věnuje poezii a v roce 2013 mu vyšla sbírka básní Chrám. Já si na umění nejvíce vážím toho, že si může dovolit být k ničemu. Už jen ze své podstaty," zakončuje Fidla. 

 


PERFORMANCE

Umění performance je nejvýraznější prostředek současného akčního umění zaměřený přímo na tvůrčí čin v časoprostorové situaci,

ve skutečném čase a přirozeném prostředí. Spojuje divadelní, taneční, hudební, literární, výtvarné i architektonické postupy

i v souvislosti s novýmii médii, videem, počítači a komunikačními technologiemi.Klíčová slova: performer, umění, happening

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.