13.04.2017 09:23


Veľká noc je o tom, aby sme prenikli do hĺbky vlastného života, hovorí kňaz Tomáš Koumal

Autor: Zoltán Varga | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Tomáš Koumal už pôsobí niečo vyše roka na Rímskokatolíckej farnosti pri katedrále sv. Petra a Pavla ako farár. Veľká noc je podľa neho sviatok náročnejší a vyžaduje od ľudí viac snahy a odhodlania ako Vianoce, a preto je menej populárny. „Najlepšie vidím naozajstné posolstvo na dospelých ľuďoch, ktorí sa nechajú pokrstiť. V ich príbehoch, pádoch a vzostupoch môžeme vidieť jeden z pravých odkazov Veľkej noci,“ hovorí farár Tomáš Koumal.

ThLic. Tomáš Koumal. Foto: Zoltán Varga

Ako vnímate to, že sa Veľká noc stala viac komerčným ako duchovným sviatkom?

Je to problém vo všeobecnosti asi všetkých sviatkov, ale myslím si, že ešte výraznejšie je to pri Vianociach. Hlavným problémom je, že sa Veľkonočné sviatky zúžili na jediný deň a to Veľkonočný pondelok. Mnoho ľudí si ani neuvedomuje, že Veľká noc je, vôbec ju neoslavujú. 

Ako viac šíriť o povedomie o tom, čo je naozajstné posolstvo Veľkej noci? 

Veľkonočné sviatky to majú z tohto pohľadu ťažké. Napríklad Vianoce sú sami o sebe veľmi obľúbené. Majú v sebe tú atmosféru a harmóniu v rodine, k tomu sa ešte pridáva počasie a sneh, takže Vianoce sa slávia samé. Pri Veľkej noci je to náročnejšie, už len tým, že samotné posolstvo Veľkej noci je náročnejšie. Nájdeme tu rozprávanie o Ježišovom konci života, o jeho smrti ale tiež práve o jeho zmŕtvychvstaní. To je niečo, čo sa dotýka človeka naozaj hlboko. Cesta z tohto von by mohla byť ukázať ľuďom nielen túto náročnosť, ale aj krásu týchto sviatkov a hĺbku týchto dní. Toto vidím napríklad na ľuďoch, ktorí budú na Veľkú noc pokrstení už ako dospelí.

Z akého dôvodu sú Vianoce oveľa populárnejšie medzi ľuďmi ako Veľkonočné sviatky?

Vianoce sú populárne už len svojou atmosférou. Veľká noc je náročná tým, že vyžaduje od nás trochu viac snaženia. Aby sme ich prežili dobre, tak musíme ísť do hĺbky týchto dní a do hĺbky vlastného života. Pracujú s témou života a smrti, hriechu a odpustenia. To znamená pravdivo sa pozrieť na svoj život a to už nie je vždy také jednoduché.

Ako by ste vy spopularizovali Veľkú noc a jej pravé hodnoty? 

Ide o to, aby sme ukázali posolstvo týchto sviatkov a nebáli sme sa toho. Ľuďom treba vysvetliť, prečo vlastne Veľkú noc oslavujeme a o čo pri tomto sviatku ide. Veľa ľudí vie, že Veľká noc existuje, ale už nevedia, prečo sa oslavuje. Musíme ukázať, že tieto sviatky majú čo ponúknuť aj človeku v dnešnej dobe.

Čo môže byť najsilnejším odkazom Veľkej noci pre dnešnú spoločnosť?

Sila Veľkej noci tkvie v tom, že to nie je len pripomienka nejakých minulých udalostí. Ježišovu smrť a nakoniec jeho víťazstvo môžeme prirovnať aj k našim životným cestám, našim úspechom a pádom. Hlavným mottom pre dnešnú spoločnosť by mohlo byť to, že žiadna situácia nie je taká stratená, aby tam nemohlo zasvietiť nové svetlo nádeje.

Nemyslíte si, že aj cirkev spravila chybu v tom, že sa počas rokov odďaľovala od ľudí?

Cirkev by mala nájsť rovnováhu. Mala by byť jednak blízko bohu a na druhej strane byť blízko ľuďom a nestratiť ich. Niekedy môžu kresťania nariekať nad tým, že v minulosti to bolo lepšie, ale to ničomu nepomôže. Každá doba nesie nejaké svoje charakteristiky, každá doba má svoje plusy a mínusy, ale každá doba je vhodná na hlásanie evangélia, aj keď sa môžeme baviť o tom, že kedysi to bolo možno ľahšie alebo ťažšie. Ale to nemá cenu, treba sa sústrediť na to, čo je teraz a snažiť sa byť blízko aj bohu aj ľuďom.

Aké omše a sprievodné podujatia organizujete v rámci Veľkonočných sviatkov?

Niekoľko týždňov pred Veľkou nocou organizujeme programy pre základné aj stredné školy, kde žiakov oboznamujeme s príbehom a odkazom Veľkej noci a sme radi, že o tieto akcie je veľký záujem. Počas samotných sviatkov sa sústredíme na liturgické slávnosti v kostole a v tomto období máme od Zeleného štvrtka až do Veľkonočnej nedele rôzne omše. Popritom sa stretávajú na fare ľudia aj mimo omší. V sobotu sa stretnú ľudia, budú maľovať vajíčka, pliesť korbáče a môžu si medzi sebou vymieňať svoje životné skúsenosti.

 

Tomáš Koumal

ThLic. Tomáš Koumal sa narodil 10. 3. 1982. Momentálne pôsobí ako farár na Rímskokatolíckej farnosti pri katedrále sv. Petra a Pavla, kde pracuje od minulého roka. Študoval tri roky na Univerzite Palackého v Olomouci, v štúdiu teológie pokračoval na Pápežskej lateránskej univerzite a na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme, kde strávil ďalších šesť rokov.

Klíčová slova: Velikonoce, svátky, farář, Petrov

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.