04.11.2019 23:52


Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně si v listopadu připomene Sametovou revoluci a oslaví 100 let od zahájení výuky

Autor: Tereza Švecová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Přestože byla Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně založena v prosinci roku 1918, vyučovat se na ní začalo až 17. listopadu roku následujícího. Univerzita tak letos kromě výročí třiceti let od Sametové revoluce oslaví také 100 let začátku vlastní výuky. Obě události si se svými studenty i veřejností připomene skrze několik akcí napříč celým listopadem.

Vstup do areálu VFU. Foto: Tereza Švecová

Brno – Založením v roce 1918 se Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (VFU) stala první vysokou školou vzniklou v samostatném československém státě. K zahájení výuky došlo 17. listopadu následujícího roku a protože 17. listopad letos kromě tradičního Dne studentstva připomíná také třicet let od Sametové revoluce, rozhodla se VFU dle slov svého rektora Aloise Nečase uspořádat takzvaný měsíc listopadových oslav.

Jejich hlavním bodem bude pietní akt na Kounicových studentských kolejích, skrze který si 12. listopadu studenti a zaměstnanci školy připomenou krom výše zmíněných také události roku 1939, tedy umučení odbojářů nacistickým gestapem. Po skončení piety bude v aule VFU pro studenty připraveno setkání s účastníky dění podzimu 89, konkrétně s představiteli brněnského disentu, Milanem Uhde a Petrem Fialou. „Chtěli jsme, aby byl současný student seznámen o událostech revolučních dní od těch, kdo je opravdu absolvovali,“ uvedl rektor Alois Nečas.

Význam Sametové revoluce pro VFU jako takovou chce univerzita probrat se studenty o dva dny později. Nečas jako jednu z hlavních porevolučních změn uvádí definitivní opuštění východního modelu v podobě přepracování studijních programů. Přihlášení k západoevropským strukturám stvrdilo v roce 1995 také získání evaluace Evropské asociace veterinárních fakult a univerzit. „Naše škola tak prakticky byla dříve součástí Evropské unie než samotná Česká republika,“ podotkl Nečas. Studijní programy, tj. kurikulum i akreditace a jejich budoucí směřování budou ostatně významnou složkou debaty.

Součástí oslav bude také akce lákající převážně laickou veřejnost, konkrétně nové majitele a chovatele koní. Den otevřených dveří na Klinice chorob koní poskytne 10. listopadu náhled veřejnosti do všech částí kliniky včetně operačních sálů plných hydraulických zařízení i vhled do všeho, co klinika dělá, nabízí a poskytuje. „Koně si dnes pořizuje stále více lidí, pak se ale třeba předčasně narodí hříbě a majitel si s ním neví rady. Chceme ukázat, že jim tady poradíme a pomůžeme,“ dodala mluvčí univerzity Soňa Šmahelová.

Po celý měsíc mohou studenti VFU vidět také změny univerzitního areálu skrze výstavu fotografií srovnávající jeho bývalý a současný vzhled. Výstava bude cílena zejména na budovy areálu, které byly v minulosti například zázemím vojenských kasáren nebo polepšovny. Veřejnost pak může navštívit Moravské zemské muzeum, kde budou od 16. do 24. listopadu vystaveny insignie a archiválie brněnských univerzit.

Úsek slavnostních akcí zakončí 18. listopadu koncert Viva ´Lalala´ republika v Městském divadle v Brně, který studentům a akademikům VFU představí průřez hudební tvorby od vzniku československého státu do dnes.

Klíčová slova: VFU, Brno, Koncert, Sametová revoluce, 17. listopad, Pieta, Koně, Výstava

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.