23.10.2011 15:01


Výsledky volieb nás príjemne prekvapili, hovorí Ondrej Lunter

Autor: Miroslav Vlček | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Voľby Študentskej komory Akademického senátu Fakulty sociálnich studií vyhrala Koalice a to na plnej čiare. O plánoch víťazov v najbližších dňoch sme sa rozprávali s celkovým víťazom volieb Ondrejom Lunterom.

Brno Absolútnym víťazom senátnych volieb na Fakulte sociálnych studií sa stal Ondrej Lunter. Ostatné mandáty obsadili jeho kolegovia, členovia Koalice. V senáte budú tak študentov okrem Luntera zastupovať z druhého miesta Jan Martinek, tretie miesto obsadila Jitka Sklenářová, štvrté Klára Bažantová a piate Petr Gongala. O voľbách sme sa bavili s Ondrejom Lunterom.Ondrej Lunter vo volednom štúdiu Rádia R. Foto: Miroslav Vlček

 Aké sú vaše pocity bezprostredne po voľbách?

V prvom rade veľká radosť, dobrý pocit z dobre vykonanej práce a feedback za minulými projektmi či už v rámci spolkovej činnosti alebo petície. Ďakujeme všetkým, ktorí nám vyslovili dôveru. Je to ale tiež prekvapenie, príjemné prekvapenie. Nečakali sme až také jednoznačné víťazstvo.

 Ako vidíte najbližšiu budúcnosť?

 Čaká nás veľa práce. Dosahovanie konsenzu znamená poctivo analyzovať jednotlivé návrhy, diskutovať a predkladať faktami podložené argumenty. Tešíme sa ale na to. Veríme, že nebude musieť dochádzať ku vyhroteniu vzťahov s vedením tak ako tomu bolo v minulosti.

Budete spolupracovať aj s kandidátmi, ktorí sa do senátu nedostali?

V prvom rade by sme sa im touto cestu chceli poďakovať za podnetnú a férovú kampaň, a zároveň ich vyzvať ich k ďalšej spolupráci. Chceme vytvoriť komisie ako poradný orgán študentskej komory, ktoré by sa venovali jednotlivým témam a slúžili by ako konzultačný orgán komory. Závery týchto komisií  by artikulovala študentská komora. Bez spolupráce nie je možné sa dlhodobo intenzívne a odborne vyjadrovať k jednotlivým témam na fakulte.

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.