03.10.2019 23:57


Vytvorenie 3D portrétu Barona Trenck trvalo odborníkom dva roky. Použili CT snímky.

Autor: Alžbeta Kyselicová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Tím špecialistov z Masarykovej univerzity vytvoril na základe CT snímkov múmie baróna Trencka jeho trojrozmerný a pohyblivý model. V spolupráci s Múzeom mesta Brna budú model a aj proces jeho tvorby vystavené od 3. októbra 2019 na hrade Špilberk.

Model Barona Trencka. Foto: Muzeum města Brna/Masarykova univerzita

Brno – Barón Trenck je prvá historická osobnosť, ktorej boli zrekonštruované a zanimované tvár aj telo. Na 3D  začal tím špecialistov z Masarykovej univerzity v Brne pracovať v roku 2017. Pohyblivý model spravili na základe CT vyšetrenia jeho múmie, ktorého výsledky sa postupne spracovávali 3D digitálnymi technológiami.

„Projekt priniesol nové poznatky o fyzických prednostiach baróna Trencka, o kuriozitách na jeho tele aj o zdravotnom stave,“ vyjadrila sa Petra Urbanová z Ústavu antropológie Prírodovedeckej fakulty. Trenck meral takmer meter deväťdesiat, čo bolo na jeho dobu nezvyčajné. Mal mohutný hrudník, veľkú kapacitu pľúc a veľmi dlhé ruky a nohy, čo sa hodí pri šerme. Jeho postava tak bola ideálna pre špičkového vojaka.

„Podoba modelu je asi 70 procent, nevieme napríklad povedať či bol barón tučný, alebo chudý, akú mal farbu očí a vlasov a či mu odstávali uši. Antropológovia, ktorí sa na projekte podieľali, majú databázy tvárí, uší a podobne a aj v dobe rekonštrukcie model kontrolovali a dávali nám podklady,“ povedala Helena Lukášová z Fakulty informatiky, ktorá sa venovala animácii modelu baróna Trencka.

Antropológovia a historici vybrali podobe baróna svetlú pleť a oči, keďže rod jeho matky pochádzal z Lotyšska a otec z Pruska. Pri modelácii uší vychádzali z toho, ako v dobe baróna vyzeralo priemerné ucho.

Trenck však priemerným rozhodne nebol. Už spomenuté telesné predpoklady pre zdatného vojaka vo svojom životě využil. Bol veliteľom pandúrov a pomohol Márii Terézii vo vojnách o rakúske dedičstvo. Cisárovná mu túto službu oplatila, keď sa zasadila o zmiernenie jeho trestu smrti, ku ktorému vtedy došiel pochybný súd (pozn. autora: niektoré zdroje hovoria o podplatení súdu baronovými početnými nepriateľmi).

Barónovi sa tak dostalo šance dožiť uväznený na hrade Špilberk. Veľkú časť svojho majetku odkázal Trenck reholi kapucínov v Brne. V krypte kapucínskeho kláštora bol tiež pred takmer tri sto rokmi pochovaný a jeho telo zostalo mumifikované až dodnes.

Výstava Baron Trenck. Nová tvár legendy na hrade Špilberk potrvá od 3. októbra do 31. decembra 2019. Návštevníci môžu vidieť nielen 3D model baróna Trencka, ale aj proces ktorým rekonštrukcia jeho podoby prebiehala a zaujímavosti z jeho života.

Klíčová slova: Baron Trenck, Brno, 3D, výstava, Špilberk

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.