07.11.2014 13:33


Z vlčete lemurem

Autor: Veronika Hlavinková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Tomáš Kozel je členem skautského hnutí už šestnáct let. Začínal jako vlče a dnes vede celý oddíl Šošonů z Ochozu u Brna. Má pod sebou sedmdesát členů a skautingu věnuje velkou část svého volného času. Počty zájemců stále rostou, a i když jsou myšlenky tohoto celosvětového hnutí už sto let staré, snaží se držet krok s moderní dobou. Skauti základní morální hodnoty v dětech pěstují stále.

Tomáši Kozlovi se na první skautskou schůzku nechtělo. Naštěstí ho ale přemluvili kamarádi a od té doby je skauting jeho srdeční záležitostí. Začínal jako vlče, což je mladší výchovná kategorie pro kluky na nižším stupni základní školy. Mezi prvními zvládl nováčkovskou zkoušku a stal se šestníkem jeho vlčácké družiny. Přes skautský věk vyrostl v rovera a složil několik zkoušek. Dnes je vůdcem oddílu se sedmdesáti členy a skautingu věnuje poměrnou část svého volného času.

Vedoucí oddílu je dobrovolnická pozice dospělého skauta. Člověk, který ji zastává, je zodpovědný za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Samozřejmostí je náležitá kvalifikace a množství absolvovaných kurzů. Tomáš Kozel má za sebou zdravotnický, rádcovský, čekatelský a vůdcovský. Tuto funkci zastává už pátým rokem, vůdcem družiny Lemurů je dvakrát tak dlouho. „Mám radost, že můžu předávat dál to, co jsem se naučil. Zprostředkovávat, co jsem zažil a co mě bavilo,“ komentuje Kozel svou volnočasovou aktivitu. Přináší mu zkušenosti s prací v kolektivu a kontakt s lidmi. Jak sám říká, nejvíce přátel má právě mezi skauty.

Skauting má ve světě celkem čtyřicet miliónů příznivců. V českých podmínkách existuje přes dva tisíce oddílů s padesáti tisíci členy. Mezi ně patří i skautský oddíl Šošoni z Ochozu u Brna. Stejně tak jako celý Junák mají za sebou Šošoni dvacet let svobodné existence a jejich čísla stále rostou. „Letos jsme se vyšplhali na počet sedmdesáti členů a stále přibíráme nováčky,“ sděluje s nadšením Kozel.

Přestože jsou základní myšlenky hnutí už sto let staré, snaží se program přizpůsobovat podmínkám a možnostem dnešní doby tak, aby s ní dokázal udržet krok. „Každý skaut dnes jistě ví, jak v noci najít sever podle hvězd. Při orientaci však může použít i GPS. Nezamrzáme na starých pravidlech,“ vysvětluje Tomáš Kozel podobu moderních skautů. K rozmanitým aktivitám patří i setkání na úrovni státní či světové. „U nás je nejoblíbenější Obrok, což je celonárodní akce pro mládež od patnácti let,“ jmenuje vedoucí oddílu společenské události. Na světových Jamboree se setkávají skauti a skautky ze všech koutů zeměkoule. „Taková setkání spojují hlavní myšlenky, sdílí zkušenosti a umožňují poznat a zažít nové věci,“ popisuje Tomáš.

Mezi hlavní skautské hodnoty patří férovost, spolupráce, ohleduplnost a vztah k přírodě. Vedoucí se snaží naučit členy žít naplno a najít si vlastní místo ve světě. „Děti mají smysluplné využití volného času a kolektiv kamarádů. Učí se poznávat svět kolem sebe a zodpovědně k němu přistupovat,“ zasvěceně říká Kozel. Je rád, že počty hnutí rostou, protože to svědčí o kvalitě aktivit. „Slovy mého oboru sociální práce můžu říct, že skauting je vhodnou formou sociální prevence patologických jevů ve společnosti,“ hodnotí s úsměvem svůj koníček.

Článek si můžete přečíst také na stisk.blog.idnes.cz.

Klíčová slova: skauti, Junák, Šošoni

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.