06.10.2014 17:36


Zaměstnanost lidí ve vyšším věku je nízká i přes jejich pracovní schopnost

Autor: Marcela Trávníčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

České republice hrozí, že během 20 let bude polovina populace ekonomicky závislá na práci lidí v produktivním věku. Důvodem je stárnutí populace. Tento problém má známé řešení: zvýšení zaměstnanosti starších lidí. Jak ovšem vyplývá ze srovnání situace v Česku s vybranými zeměmi EU, především Nizozemskem a Finskem, zatím se to příliš nedaří.

Brno – Zatímco zdravotní stav starší generace v ČR je srovnatelný se situací v Nizozemsku a Finsku, míra zaměstnanosti ve věkové skupině 50-64 let se značně liší, a to v neprospěch naší republiky. „V míře zaměstnanosti u lidí 60-64 let se ČR propadá až na 17. místo v EU,“ shrnul výsledky srovnání vedoucí expertního týmu Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dodal, že vzhledem k prodlužování věku se jedná o varující údaje.

Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd FF MU. Foto: Marcela Trávníčková

Ke srovnání slouží odborníkům tzv. index pracovní schopnosti, který je tvořen například zdravím, nároky práce samotné, ale také dovednostmi, hodnotami nebo motivací zaměstnance. 

V ČR bylo měření provedeno zatím jen na malém vzorku, konkrétně 72 osob. I přesto však ukázalo, že téměř 40 % nezaměstnaných starších 50 let vykazuje dobrou a téměř 20 % dokonce vynikající hodnotu indexu pracovní schopnosti. To znamená, že jim zdravotní důvody výrazněji nebrání v pracovním uplatnění.

„Ve svém okolí naštěstí nemám nikoho ve starším věku, kdo by nemohl sehnat práci. Zato vím o hodně lidech, kteří mají strach ze ztráty zaměstnání, protože pak by si už žádné nenašli. Patří mezi ně například můj strýc,“ řekla studentka pedagogiky Veronika Krabicová. „Já sama bych třeba v šedesáti pracovat chtěla. Pokud však žádnou práci mít nebudu, tak si myslím, že bude téměř nemožné nějakou najít. Všude budou upřednostňovat mladší,“ dodala Veronika.

Petra Krátká, specialista vzdělávání a rozvoje v Komerční bance, vidí budoucí možnosti uplatnění pro lidi starší 50 let pozitivně. „Firmy by měli ve svém vlastním zájmu reagovat na změnu věkové struktury, jinak budou ztrácet konkurenci schopnost. Lidé nad 50 let mají obrovský potenciál, neboť mohou pracovat ještě dalších 20 let. Tento potenciál by se samozřejmě měl využít,“ uvedla Krátká.

Návrhy konkrétních opatření, která by měla přispět ke zvýšení podpory pracovní schopnosti zejména u věkové skupiny nad 50 let, přináší projekt Implementace Age Managementu v České republice. „Cílem projektu je zajistit šetření na větších vzorcích zaměstnanců a vytvořit nástroje k řešení problematiky cílové skupiny ve věku nad 50 let na trhu práce,“ upřesnila Ilona Štorová z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, která projekt vede. Mezi klíčové aktivity projektu patří například vydání metodické příručky „Možnosti uplatnění age managementu v ČR“. 

Do projektu se již zapojili někteří významní zaměstnavatelé – Komerční banka, Policejní prezidium České republiky, Skupina ČEZ, a.s. a Úřad práce ČR, kteří umožní měření pracovní schopnosti u svých zaměstnanců i klientů.

Metodická příručka

Klíčová slova: zaměstnanost, Masarykova univerzita, práce, starší generace

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.