09.03.2012 14:25


Ženy si o vyšší plat musí umět říct

Autor: Magdaléna Daňková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Příčiny, důsledky a možnosti, jak ovlivnit nerovnost v pracovním odměňování žen – o těchto tématech se diskutovalo včera odpoledne na Fakultě sociálních studií. „Bojujte s názorem, že by muži měli dostat vyšší platy, aby ženy mohly zůstat doma,“ zaznělo mimo jiné z úst europoslankyně Zuzany Brzobohaté.

Přednáška Stejný plat za stejnou práci se konala na Fakultě sociálních studií. Foto: Magdaléna DaňkováBrno Přednášku s názvem Stejný plat za stejnou práci organizovalo oddělení Genderových studií ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu a Genderovým informačním centrem Nora. Místnost určená pro stovku lidí se krátce po šestnácté hodině naplnila pouze z třetiny, a to povětšinou studentkami genderových studií. V auditoriu bylo však vidět také několik mužů.

Rovnost v odměňování prospívá všem

Diskutovat přišla europoslankyně Zuzana Brzobohatá, poslankyně Parlamentu ČR Anna Putnová, Nina Bosničová z Gender Studies a Alexandra Lemerová z agentury Personel Connect. Za centrum Nora byla přítomna Kateřina Machovcová, která také celou diskuzi řídila. Usměrňování však nebylo třeba. Možná i díky tomu, že v panelu nebyl ani jeden muž.

V úvodu však několik slov pronesl zástupce Informační kanceláře Evropského parlamentu Jindřich Pietras. Popřál všem dámám k Mezinárodnímu dni žen, nastínil problematiku odměňování skrze statistické údaje a poté pustil krátké tematické video. V závěru své řeči vyslovil myšlenku, že  rovnost v odměňování prospívá všem a jeho slova tedy míří také k přítomným mužům.

Posluchači se například mohli dozvědět, že v Evropské unii je průměrný rozdíl mezi pracovním ohodnocením muže a ženy necelých sedmnáct procent, v České republice je o osm procent vyšší. „To není dobrá zpráva pro tohle auditorium, kde jsou mladé a vzdělané ženy,“ řekla Putnová.

Holčičky by si měly hrát také se stavebnicemi

Diskuze se vyvíjela v duchu souhlasného přikyvování, že genderové nerovnosti v odměňování jsou špatné a je třeba s tím něco dělat. Několikrát však bylo také zmíněno, že se nedá srovnávat práce ošetřovatele a IT specialisty. „Nesrovnávejme nesrovnatelné,“ apelovala Brzobohatá. Bosničová si posteskla, že člověk, který zachraňuje naše data, má vyšší ohodnocení než zdravotní sestra, která zachraňuje naše životy. Na to přítomné dámy odpověděly, že humanitní obory jsou bohužel všude ve světe méně ceněny. Z publika se ozvalo souhlasné zabručení.
Diváci zaplnili přednáškovou místnost pouze z jedné třetiny. Foto:Magdaléna Daňková

Brzobohatá, která pracovala několik let v informačně-technologické sféře prozradila, že zatímco v elektrotechnických oborech se více než na pohlaví hledí na splněné úkoly, v komunální politice, kde působí dnes, diskriminaci pohlaví z hlediska platu zažila.

Diskutující připomněly, že je důležité, aby ženy pracovaly v různých oborech, nejen v humanitních sférách, aby byly pokořeny stereotypy, které se formují již od dětství. 

Za nízké sebevědomí můžou naše matky

Po dvou dotazech z publika se diskuze stočila k tématu dosažení platové rovnosti. Alexandra Lemerová, která se specializuje na personalistické otázky, vyslovila domněnku, že už při nástupu do práce je třeba dohodnout se na rovných platových podmínkách. „Důležité je umět si vyjednat své platy. Ze svých zkušeností ze soukromého sektoru vím, že pokud si top manažerky jsou schopny vyjednat adekvátní platy, nemají problém s diskriminací,“ řekla. Brzobohatá přikývla: „Ženy v České republice všeobecně trpí nízkým sebevědomím. Je na nás, abychom si dovedly prosadit podmínky, které chceme.“

Mužský zastánce teze Jindřich Pietras uvedl diváky do problematiky. Foto: Magdaléna Daňková

Možnou taktiku nastínila Nina Bosničová. „Je důležité sepsat si racionální argumenty, proč by vám šéf měl přidat a potom si vybrat správnou chvíli, kdy si o vyšší plat říct,“ prozradila.

Diskuze chvílemi odbočovala od tématu, a tak jsme měli možnost slyšet poněkud kontroverzní názor Lemerové, že za naše nízké sebevědomí můžou naše matky a babičky. Jedna posluchačka z publika si přisadila názorem, že kdyby otcové více participovali na výchově svých dcer, ženy by byly sebevědomější a muži by ženy více chápali.

Putnová smířlivě nabádala, aby matky své syny učili respektu k ženám a aby v nich neviděli pouze pečovatelský, ale také intelektuální potenciál. „Je důležité, aby se změnil přístup obou pohlaví, žen i mužů,“ stvrdila předešlé názory Bosničová.

Na diskuzi navazoval od půl šesté večírek v Hadivadle s názvem Peníze nebo život a divadelní představení Monology vagíny.

Klíčová slova: Stejný plat za stejnou práci, gender, FSS

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.