19.10.2016 01:08


Znárodnění Bakalova majetku vláda zamítla

Autor: Patrik Kříž | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Vláda odmítla návrh zákona o znárodnění majetku miliardáře Zdeňka Bakaly. Jednou z přičin nesouhlasu s návrhem je jeho neústavnost.

Praha - O znárodnění Bakalova majetku se důrazně diskutuje od února tohoto roku. Před senátními volbami s tímto návrhem přišla kandidátka Úsvitu Alena Vitásková, která jej zařadila i do své kampaně. I přes její neúspěch už v prvním kole voleb se návrh zákona dostal až na jednání vlády v pondělí 17. října.

V předloze je uvedeno, že účelem zákona je zmírnit křivdy ze září 2004, kdy byl privatizován podíl České republiky na podniku Ostravsko-karvinské doly (OKD). Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových by tak přešel veškerý Bakalův movitý i nemovitý majetek. Zejména pak jeho vydavatelství a rezidence v Modravě. „Podle ministra Dienstbiera se jedná o další návrh, který porušuje základní principy demokratického právního státu,“ řekla tisková mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Olga Jeřábková.

Asistent soudce u Nejvyššího soudu České republiky Lukáš Hadamčík uvedl, že z hlediska právně teoretického nemá návrh povahu zákona. A to je podle něj hlavní problém. Zákon je totiž zásadně zřizován do budoucna a vztahuje se na předem neurčitý okruh situací a subjektů. „Jedná se tudíž o takzvaný individuální právní akt, jehož vydání přísluší buďto moci výkonné, anebo moci soudní. Ne však zákonodárné,“ upřesnil Hadamčík.

Předkladatelé návrhu proti tomuto argumentují výjimkami spočívajícími ve zřizování právnických osob formou zákona, jako jsou například Česká televize nebo České dráhy. „Z těchto výjimek však nelze dovozovat pravidlo,“ upozornil Hadamčík. V návrhu dále stojí, že - vzhledem k dlouhodobé nečinnosti státních zástupců - nezbývá než tento protiprávní stav napravit zákonodárcem. 

Proti tomuto se vláda ve svém stanovisku z pondělního jednání ohradila tím, že předložený návrh obsahuje prvky soudního rozhodnutí o vině a trestu. Podle názoru vlády je vyvlastnění, jako nejzávažnější zásah do vlastnického práva, možné, pouze pokud je ve veřejném zájmu. A navíc za náhradu. Její výši by pak měl stanovit finanční úřad pro Moravskoslezský kraj podle tržní ceny znárodněného majetku. Nicméně je to pouze formalita. V návrhu je totiž uvedeno, že nárok na náhradu se započte na bezdůvodné obohacení při privatizaci podílu České republiky na podniku OKD, včetně ušlého zisku České republiky. 

V předloze zákona je dále uvedeno, že vyvlastnění se týká Bakalova majetku ze dne 1. ledna 2016. Každý, kdo po tomto datu od něj cokoli koupil, by tak o svůj majetek také bez náhrady přišel. Bakala kromě odstoupení z představenstva New World Resources a následným převodem svého podílu v této společnosti, prodal také čtyřicet tři tisíc bývalých bytů OKD v Moravskoslzském kraji. „Pokud stát chtěl byty OKD skutečně převést na jejich nájemce, vůbec je neměl prodávat a nájemníkům je měl nabídnout přímo za přijatelné ceny. Pokud stát nechtěl prodat celé OKD Bakalovi, neměl to dělat. Vidím tady pochybení státu na straně centrálních orgánů v Praze.“ řekl právník a politik Zdeněk Koudelka.

Klíčová slova: Bakala, znárodnění, OKD

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.